termijn verstreken

Omgevingsdienst Groningen

teammanager Omgevingsdienst Groningen

inspirerend | ontwikkelingsgericht | koersvast

Ben jij de leidinggevende die een team enthousiaste specialisten aanstuurt? En die energie krijgt van het doorontwikkelen van het team en contact onderhoudt met deelnemende partijen? Dan past deze functie bij jou!

đź”´ Teammanager Specialistisch Advies 36 uur

inspirerend | ontwikkelingsgericht | koersvast

Je bent een teammanager die verantwoordelijk is voor het team, maar ook het team coacht. Je bent verantwoordelijk voor de PIOFACH-taken en zorgt dat de medewerkers voldoen aan de per functie wettelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Je stimuleert de samenwerking, taakvolwassenheid en het zelfsturend vermogen van het team en de individuele medewerkers. Je geeft vorm aan de doorontwikkeling van het team. Je stuurt op de realisatie en uitvoering van de werkzaamheden van het team volgens de vastgesteld werkprocessen en kwaliteitsnormen. Je onderhoudt contacten met deelnemende partijen en vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de ODG, bijvoorbeeld in overleggen met gemeenten.

Je signaleert nieuwe ontwikkelingen en innovaties voor het eigen team en vertaalt deze naar de dienstverlening van de ODG als geheel. Je bent verantwoordelijk voor een aantal thema’s of projecten, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doorontwikkeling van de organisatie en aan de samenwerking binnen onze netwerken.

De teammanagers bij de ODG zijn gezamenlijk ketenverantwoordelijk voor de realisatie van de gehele jaaropdracht van de organisatie.

Wie zijn wij?

De Omgevingsdienst Groningen (ODG) zorgt in de regio Groningen voor de toepassing en naleving van de milieuwet- en regelgeving. Dit doen we door het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en handhaving als dat nodig is. Ook geven wij specialistisch advies. Met ons werk hebben wij impact op thema’s die dagelijks in de krant staan, zoals stikstof, energie, lucht en geluid. Ons werk doen we in opdracht van de 10 Groninger gemeenten en de provincie Groningen, veelal in samenwerking met regionale en landelijke partners.

Als regionale uitvoeringsdienst heeft de ODG vooral de provincie Groningen als werkgebied. Waar het gaat om de veiligheid rond risicovolle bedrijven, zoals bijvoorbeeld de grote chemiebedrijven, is de ODG eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving in heel Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen).

Wat doen wij?

In alles wat we doen dragen wij bij aan een veilige schone leefomgeving in onze regio. Dagelijks zetten de medewerkers van de ODG zich in om de regio een stukje mooier te maken. Zodat inwoners en ondernemers in een veilige, schone en duurzame leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst.

Dit doen we door burgers, bedrijven en overheden op een efficiënte wijze, proactief en met een transparante afweging van belangen te adviseren bij het inrichten van de leefomgeving. Wij geven de leefomgeving een eigen stem. We werken hierbij nauw samen met onze opdrachtgevers; de Groninger gemeenten en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Wij zijn een onafhankelijke betrouwbare kennispartner die de klant centraal stelt.

Wat ga je bij ons doen?

De ODG is een platte organisatie, waarin er maximaal vier lagen zijn: medewerkers, teammanagers, directieleden en bestuurders. De focus van teammanager s is gericht op het aansturen van het team, de medewerkers ondersteunen, inspireren en motiveren en het beste uit hen naar boven te halen. Het team Specialistisch Advies is onderdeel van het primaire proces en de teammanager valt rechtstreeks onder de directie. Het team bestaat uit 25 tot 30 specialistische medewerkers op het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en licht. De ODG bevindt zich momenteel in een fase van organisatieontwikkeling, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er in de teamsamenstellingen nog enkele wijzigingen kunnen ontstaan.

Wat neem je mee?

  • Een hbo+/academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring als leidinggevende in een politiek-bestuurlijke omgeving;
  • Ervaring met strategische vraagstukken en organisatieontwikkeling;
  • Oog voor ontwikkeling op de lange termijn en beschikken over de kunde om deze te vertalen naar beleid en uitvoering;
  • Ervaring als projectleider en/of (gedelegeerd) opdrachtgever;
  • Communicatief sterk en beschikken over een empathisch vermogen;
  • Kennis van het VTH-vak is een prĂ©.

Ben je enthousiast?

Het betreft een fulltime functie voor onbepaalde tijd. Zoals gebruikelijk, wordt het eerste jaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geboden. Na een goede beoordeling wordt deze omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het salaris is marktconform en de functie is indicatief gewaardeerd in schaal 12, CAO SGO (afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 5.008,- en maximaal € 6.777,- bruto per maand, exclusief 17,05% Individueel Keuzebudget). Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen, het aanschaffen van een fiets of het uitruilen van woon-werkkilometers.

Reactie & procedure

roel&jasper voert de gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de Omgevingsdienst Groningen worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van teamleider Specialistisch Advies bij Omgevingsdienst Groningen? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met cv te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Je ontvangt van ons een ontvangstbevestiging inclusief de tijdsplanning van de gesprekken.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in onze privacy policy.