termijn verstreken

gemeente Assen

manager financiën

richtinggevend | coachend | resultaatgericht

Gemeente Assen

Gemeente Assen is een open en informele organisatie waar dagelijks ruim 600 medewerkers zich inzetten om de inwoners en andere betrokkenen optimaal van dienst te zijn. De organisatie is overzichtelijk waardoor er korte lijnen en grote mogelijkheden zijn. Doordat de gemeente dicht bij de burgers, ondernemers en partners staat, zijn aanpassing en ontwikkeling voortdurend vereist. Dit vraagt om een open vizier, inventiviteit en durf.

Financiële situatie

Op dit moment staat gemeente Assen onder preventief toezicht van de provincie Drenthe. Onder meer de oplopende vraag naar WMO-middelen en Jeugdzorg heeft veroorzaakt dat er meer geld is uitgegeven dan begroot. Onlangs heeft de gemeenteraad een stap gezet naar financieel herstel. De gemeente werkt nu aan een financieel herstelplan. In dit herstelplan staan twee zaken centraal: meer inkomsten en minder uitgaven. Over meer inkomsten heeft de raad vorig jaar al het besluit genomen om de OZB en de toeristenbelasting te verhogen. Het vastgestelde herstelplan richt zich vooral op minder uitgaven. Die moeten vooral gerealiseerd worden door bezuinigingen. De verwachting is dat de gemeente Assen met het herstelplan vanaf juni weer onder het reguliere repressieve toezicht valt.

Het team Financiën

Het team Financiën bestaat uit 26 taakvolwassen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor Concernadministratie, Financial Control, Business Control en Concern Financiën. De teammanager legt verantwoording af aan de algemeen directeur en heeft frequent overleg met de concerncontroller.

Momenteel staat het team voor een versterking van de vier verantwoordelijkheden van Financiën en voor een integratie van deze taken. De opgaven voor 2020 zijn het organisatie-breed coördineren van het financiële herstelplan en het verbeteren van de actualiteit en juistheid van de financiële gegevens en de informatievoorziening. Er wordt verder geïnvesteerd in verbetering van de informatisering. Optimaliseren van de interne beheersing en de accountantscontroles zijn eveneens speerpunten voor 2020.

Het team Financiën zet in op versterking van de relatie met haar interne klanten om de rol van businesspartner ten volle te kunnen waarmaken. Het optimaliseren van de processen ten aanzien van planning en control is eveneens een speerpunt voor 2020.

Door vertrek van de huidige functionaris is gemeente Assen op zoek naar haar

🔴 TEAMMANAGER FINANCIËN

 

Gemeente Assen zoekt een teammanager Financiën die, naast inhoudelijke kennis op hoofdlijnen, met name het team optimaal laat functioneren. Een teammanager die passie heeft voor alle facetten van financiën en die zich samen met de betrokken medewerkers inzet om de financiële functie te versterken en te optimaliseren. Een teammanager die zich inzet om het team een welkome gesprekspartner te laten zijn voor management, directie en bestuur.

Jij als teammanager

Je bent een integraal verantwoordelijke teammanager met als zwaartepunt personeel gerelateerde werkzaamheden. Jij zorgt voor het optimaal functioneren van je team.

Je bent in staat management, directie en bestuur helder en duidelijk te informeren en te adviseren over de financiën van de gemeente, de ontwikkelingen hierin en de aanpak van financiële vraagstukken.

Wanneer de situatie er om vraagt, sta je stevig in je schoenen en zoek je kalm en doortastend naar een oplossing. Je bent dan een stevige en constructieve gesprekspartner.

Jij

 • bent een verbindende, mensgerichte leidinggevende, die creativiteit en ontwikkeling van medewerkers stimuleert;
 • bent communicatief sterk en ziet leidinggeven als mensenwerk;
 • haalt energie uit het organiseren van verandering en boekt daarin ook resultaten. Je bent hierin zowel proactief als creatief;
 • kunt actuele financiële data, samen met het team, ontsluiten naar benodigde informatie;
 • denkt in mogelijkheden en pakt je kansen;
 • kunt adequaat om gaan met problemen, dilemma’s en ongemak. Je voert hierover het echte gesprek;
 • bent sterk en kundig op de inhoud en durft daadkrachtige besluiten te nemen. Je bent in staat om te delegeren en bent een inhoudelijke sparringpartner voor zowel management, directie en bestuur als je medewerkers;
 • hebt HBO werk- en denkniveau;
 • hebt bedrijfskundige kennis en inhoudelijke kennis van gemeentefinanciën;
 • hebt relevante leidinggevende en coachende ervaring;
 • hebt politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Jouw competenties

 • Resultaatgericht: je bent gericht op het realiseren van resultaten en je toont je hierin gemotiveerd en vasthoudend, door een juiste combinatie van denken, durven en doen;
 • Samenwerken: je stimuleert en neemt actief deel aan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht over grenzen van je eigen team. Je stimuleert en spoort anderen aan tot samenwerken;
 • Leiderschap: Je geeft richting en sturing aan individuele medewerkers en team. Je bent een solide gesprekspartner voor wethouders en collega’s. Je delegeert verantwoordelijkheden. Je weet talenten en initiatieven van medewerkers te benutten. Je stimuleert medewerkers om richting te geven aan hun eigen duurzame inzetbaarheid;
 • Empathisch vermogen: Je gaat de dialoog aan, luistert, je pikt ook non-verbale signalen op, je vraagt door en je nodigt de ander uit zijn of haar verhaal te doen. Je ziet en erkent de individuele bijdrage van de verschillende teamleden.

Gemeente Assen biedt je

 • een bepalende positie in een innoverende gemeente;
 • prettige, enthousiaste teamleden die goed voor hun taken zijn geëquipeerd;
 • een fulltime dienstverband (36 uur) met een passend salaris;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ruim opleidingsbudget, doorgroeimogelijkheden en een thuiswerkregeling;
 • het individueel keuzebudget met in totaal 17,05% aan extra salariscomponent waaronder een eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Dit budget kan je onder meer inzetten om extra verlofuren te kopen, een opleiding te betalen, een fiets, fietsaccessoires, een tablet of een laptop te kopen of om sportvoorzieningen te betalen;
 • naast uitdagend werk ook de mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen;
 • een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Dit houdt in dat er verschillende regelingen en faciliteiten zijn waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denk je (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie teammanager Financiën? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met cv uiterlijk maandag 27 april 2020 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Gesprekken zullen in eerste instantie beeldbellend plaatsvinden. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe wij met je gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in onze privacy policy.