termijn verstreken

gemeente Het Hogeland

TEAMLEIDER/COACH INFORMATIEBEHEER

proactief, inspirerend, coachend

Gemeente Het Hogeland

Op 1 januari 2019 is Het Hogeland een nieuwe gemeente; een samenvoeging van de huidige gemeenten Winsum, Bedum, De Marne en Eemsmond, en het Werkplein Ability. Het Hogeland wordt een gemeente die meer en meer samen met inwoners werkt. De ambities voor de toekomst zijn uitgewerkt in een heldere visie op de nieuwe gemeente Het Hogeland. Een gemeente waar mensen met plezier wonen, leven en werken. De nieuwe organisatie is wendbaar, dienstbaar en innovatief. Zij levert maatwerk en handelt zo regelarm mogelijk.

De organisatie die per 1 januari 2019 start kent twee managementlagen. De beoogd gemeentesecretaris vormt samen met de twee directeuren de eerste managementlaag. Dit directieteam werkt vanuit collegiaal leiderschap en integrale verantwoordelijkheid. De tweede managementlaag bestaat uit teamleiders/coaches die zich richten op het coachen en begeleiden van teams op weg naar (meer) zelforganisatie. Onze teamleiders/coaches zijn proactieve, krachtige, inspirerende en coachende leidinggevenden met een helicopterview die goed kunnen samenwerken en beschikken over politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit.

De nieuwe gemeente Het Hogeland zoekt een

đź”´ TEAMLEIDER/COACH INFORMATIEBEHEER

… je vindt het uitdagend om samen met het team informatiebeheer een verbeterslag te maken in het organisatiebreed digitaal (zaakgericht) werken en het duurzaam digitaal archiveren;

… je hebt kennis van en ervaring met documentaire informatievoorziening en informatiebeheer in vergelijkbare organisaties en kent de nieuwste ontwikkelingen op dit terrein. Je kent de eisen die gesteld worden aan vervanging en hebt ervaring met digitaliseringstrajecten;

… je kunt met overtuigingskracht en samenwerkingskracht ons leren denken en mee te nemen in een goede organisatie rondom informatievoorziening. Tegelijkertijd denk je mee en zoek je naar ruimte om andere teams op dit terrein te ondersteunen en te ontzorgen;

… je hebt energie en ambitie en je wilt je voor een periode van 3 tot 5 jaar verbinden aan de opgave van Het Hogeland en weet het nieuwe team Informatiebeheer te coachen, te motiveren en te inspireren;

… je bent 
een teamleider/coach die vanuit een heldere visie op het functioneren van de gemeentelijke organisatie en kennis van en inzicht in een specifiek gemeentelijk vakgebied zijn rol invult;

… je bent in staat om vanuit een faciliterende, ondersteunende leiderschapsstijl zorg te dragen voor het realiseren van 3 grote taken:

De teamontwikkeling

 • een ondersteunende, maar ook sturende rol naar het team op basis van een coachende leiderschapsstijl: je kent en overziet het werkveld van het team, hebt oog voor de teamdynamiek, stimuleert zelforganisatie door het bevorderen van eigenaarschap over het werk, helderheid in opdrachtverstrekking en opdrachtaanneming. Je stuurt bij als dat nodig is maar doet dit vanuit het oogpunt van leren en ontwikkelen
 • een klankbord op de inhoud van het werkveld, een liaison tussen andere teams en naar het werkveld zelf.
 • meedenken over en stimuleren van andere vormen van (samen)werken, verbetering van de kwaliteit, een optimale procesbeheersing, het leveren van de hoogste kwaliteit

De opgave digitaal zaakgericht werken

 • je ontwikkelt met het team plannen om te komen tot stapsgewijze afgebakende stukken werk voor de verdere ontwikkeling en uitrol van zaakgericht werken, die uitgevoerd kunnen worden, en stuurt op de realisatie hiervan
 • je hebt hierbij oog voor het resultaat (doelgericht werken naar een gedigitaliseerde omgeving) en het tempo waarin de organisatie deze doelen wil en kan bereiken
 • je werkt samen met de adviseur informatiebeheer, de strategisch informatiemanager en het team informatiebeheer aan een invulling die past binnen de strategische visie en de informatie-architectuur

Het begeleiden van de structurele afhandeling van de inventarissen van de voorgaande gemeenten

 • de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond sluiten op 31 december 2018 de archieven van deze gemeenten. Structurele aandacht voor het goed en tijdig opmaken van de inventaris, opschoning en bewaarplicht van deze 4 archieven is nodig

Jij hebt je focus op de opdracht aan het team om in de komende jaren de ontwikkeling naar digitaal zaakgericht werken vast te houden en te ontwikkelen.
De kern van je aanpak en optreden is gericht op het bevorderen van zelforganisatie en (integraal) opgavegericht werken. Je bent in staat jezelf ten dienste van het team te stellen en zelfs overbodig te maken.

Je bent een doortastende leider die in staat is om managementtaken binnen een team te beleggen. Je bent in staat om de toekomstvisie en de besturingsgedachte van de nieuwe gemeente Het Hogeland daadwerkelijk in de praktijk inhoud te geven Je houdt goed verbinding met andere teamleiders/coaches en vormt ook weer gezamenlijk met hen een team dat de spil vormt in de ontwikkeling van de gemeente Het Hogeland.

Pas jij in het team?

Onze teamleiders/coaches:

 • begrijpen wat dienstbaar leiderschap inhoudt en kunnen dit ook daadwerkelijk in de praktijk brengen bij voorkeur vanuit enige ervaring met deze wijze van werken;
 • zien teamopdrachten als een gezamenlijke opgave waaraan vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gewerkt en hebben inzicht dan wel ervaring met deze wijze van werken;
 • hebben ervaring met zelforganisatie en opgavegericht werken en kunnen de werkwijze die hierbij past overbrengen op de medewerkers binnen het team. Ze zijn in staat om medewerkers op een coachende manier te begeleiden bij het toepassen van die werkwijze;
 • zijn politiek en bestuurlijk sensitief, hebben ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en houden zich staande in een organisatie waar diverse belangen gewogen moeten worden;
 • leveren samen met de medewerkers een bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeente Het Hogeland tot een wendbare, innovatieve organisatie die haar nieuwe rol als partij naast andere partijen vorm en inhoud kan geven vanuit de dagelijkse werkpraktijk;
 • durven verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren van een team voor wat betreft de kwaliteit van de productie of dienstverlening, teamontwikkeling en kunnen loslaten waar verantwoordelijkheden bij de individuele medewerker kan of moet liggen;
 • nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor inzet, resultaat, inzetbaarheid en stimuleren ontwikkeling bij medewerkers;
 • handelen vanuit zelfkennis en authenticiteit;
 • kunnen visie op organisatie, functioneren van het team en resultaten van het werk voor de klant optimaal verbinden.
 • beschikken over een relevant HBO+ werk- en denkniveau.

Wat bieden wij je?

De functie is voorlopig gewaardeerd in schaal 11. Het betreft een functie met een projectaanstelling voor 3 tot 5 jaar, de periode die nodig is om de 3 genoemde taken af te ronden. De voorlopige benoeming wordt door de Programmamanager Herindeling gedaan. Het nieuwe college van B&W van de gemeente Het Hogeland zal in 2019 de benoemingen van de beoogd teamleiders/coaches omzetten naar benoemingen bij de nieuwe gemeente.

Het Team Informatiebeheer heeft als standplaats Uithuizen en is ook afwisselend aanwezig op de andere locaties in Leens, Bedum en Winsum. Dit vraagt flexibiliteit van je. Het bezit van een auto en rijbewijs is voor deze functie onontbeerlijk.

Enthousiast geworden?

Handige links naar meer achtergrond zijn de pdf’s toekomstvisie nieuwe gemeente Het Hogeland  en Ruimte, geven, ruimte krijgen, ruimte voelen

Voor meer informatie over de functies kun je contact opnemen met Jojo Bottema, beoogd directeur van de gemeente Het Hogeland. Zij is te bereiken via Marga Stuive (06-30060658).

Reactie & procedure

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van teamleider/coach informatiebeheer  bij de nieuwe gemeente Het Hogeland?  Dan nodigen wij je graag uit om je brief met CV tot uiterlijk 11 november a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]

De selectiecommissie bestaat uit de beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur, een directeur, de projectleider HRM en een vertegenwoordiger namens de BOR. De commissie wordt ondersteund door een adviseur van het begeleidend bureau. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.