termijn verstreken

gemeente Het Hogeland

strategische bedrijfsfacilitator

lobbyist | flair | durf

Gemeente Het Hogeland

Ruimte!

Ruimte is de kern van de ambitie van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het is een begrip dat je letterlijk kunt nemen, maar dat ook vol symbolische betekenis zit. Ze hebben het over fysieke ruimte – hun prachtige landschap en de bijzondere dorpen, buurtschappen en kernen daarin –, maar ook over ruimte voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om hun leven vorm te geven, om economische kansen te benutten, om de samenleving te ontwikkelen. Ruimte, ook voor bestuurders en medewerkers: om voor inhoudelijke vraagstukken pragmatische oplossingen te bedenken en die, desgewenst, als ‘maatwerk’ uit te voeren. Ruimte is een kracht en ruimte is een behoefte. Gemeente Het Hogeland wil mogelijkheden benutten die ruimte haar in velerlei opzicht biedt.

Spreekt ruimte je aan? Je leest er hier meer over.

Gemeente Het Hogeland zoekt

een businesspartner voor bestaande en nieuwe bedrijven in Het Hogeland. In het unieke economische gebied van Het Hogeland, met de Eemshaven en veel MKB’ers en ZZP’ers, ben jij het zakelijke contact van de gemeente. Je voelt je senang in gesprekken met grote en kleine ondernemers en jouw acquisitie draagt bij aan nieuwe bedrijvigheid in Het Hogeland. Als deze uitdaging je aanspreekt, ben je van harte welkom in Het Hogeland als

🔴 STRATEGISCHE BEDRIJFSFACILITATOR

Jij ontwikkelt een economisch programma en geeft een stevige boost aan het vestigingsklimaat in Het Hogeland.

Er ligt een aantrekkelijke opgave voor je klaar.

 • je schrijft het economische programma voor Het Hogeland met heldere doelen, projecten en verwachtingen;
 • je benadert potentieel interessante bedrijven en ondernemers binnen en buiten de gemeente en faciliteert hen bij de nadere kennismaking, begeleidt hen bij het vestigings- of uitbreidingsonderzoek en waar nodig help je hen de mogelijke hordes te slechten;
 • je adviseert de wethouder en andere intern betrokkenen over de doelen, resultaten, haalbaarheid, beoogde effecten/baten, aanpak, benodigde capaciteit, uitvoering en risico’s;
 • je zorgt voor een effectieve inbedding van je projecten in de staande organisatie;
 • je zorgt ervoor dat de gemeentelijke organisatie zich op dit domein ontwikkelt.

Het Hogeland zoekt jou als je

 • een echte netwerker en lobbyist bent die de gemeente ten opzichte van de belanghebbende organisaties in de regio goed kan vertegenwoordigen;
 • er als entrepreneur eer in stelt ambitieuze doelen te realiseren samen met je collega’s, je netwerk, de betrokken bedrijven en andere belanghebbenden;
 • mens en organisatie kan binden aan de strategische doelen van je programma, zowel inhoudelijk als op het menselijk vlak;
 • de kracht van de organisatie weet te bundelen, oog hebt voor de verandercapaciteit van de organisatie en doelen, werkwijze en fasering hierop kunt afstemmen;
 • invloed kan uitoefenen met behoud van goede werkrelaties en partijen bijeen kunt brengen, ook als er sprake is van tegengestelde belangen;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Wie ben jij?

Je hebt een scherp oog voor nieuwe economische kansen en weet deze te benutten. Jij bent iemand die de touwtjes in handen neemt, lef heeft en stevig in je schoenen staat. Je bent een gesprekspartner op niveau. Je kunt overweg met verschillende typen mensen en organisaties die zich willen vestigen in Het Hogeland.

Het Hogeland biedt ruimte. Ruimte voor een frisdenker met flair en durf, die gemakkelijk spart met zowel de wethouder en de bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf als met een eigenaar van een klein bedrijf die kansen ziet en niet weet hoe die te realiseren. De gemeente biedt je ruimte om, soms ook op wellicht minder conventionele wijze, de ondernemers in Het Hogeland te laten scoren.

Gemeente Het Hogeland heeft een prikkelende toekomstvisie ‘Ruimte!’ en haar besturingsvisie ‘Ruimte geven, ruimte krijgen, ruimte voelen’, is uitdagend en kansrijk voor jou als je in nauwe samenwerking met anderen gestalte wilt geven aan het bereiken van ambitieuze doelen.

Je houdt goed verbinding met de organisatie en werkt nauw samen met teamleiders, (strategisch) adviseurs en overige programmamanager(s). Zo lever je een bijdrage aan de vernieuwing en ontwikkeling van de gemeente Het Hogeland.

Wat biedt Het Hogeland je?

Werkplezier in een omgeving waar jij ruimte krijgt. Een veelzijdige functie in een samenwerkingsgerichte, open en collegiale werksfeer in een nieuwe organisatie waar veel te doen is. Je werktijd bedraagt 32-36 uur per week. Jouw salaris is maximaal € 92.338,- bruto per jaar inclusief individueel keuzebudget (IKB), afhankelijk van opleiding en ervaring bij een 36-urige werkweek.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van strategische bedrijfsfacilitator bij de gemeente Het Hogeland? Dan nodigen wij je graag uit om snel te bellen! Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in onze privacy policy.