termijn verstreken

gemeente Weststellingwerf in Wolvega

strategisch adviseur/regisseur Dienstverlening Bestuur en Organisatie

politiek bestuurlijk sensitief | ondernemend | samenwerkend

Gemeente Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf is een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiegemeente in Zuidoost Friesland. Verspreid over de grotere plaatsen Wolvega en Noordwolde en de omliggende 24 kleinere dorpen, wonen zo’n 26.000 inwoners. De gemeente Weststellingwerf werkt intensief samen in OWO-verband (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland). De gemeentelijke organisatie, met circa 280 medewerkers, kent een directiemodel met een algemeen directeur/gemeentesecretaris, drie afdelingen en een gezamenlijke OWO-afdeling.

De gemeente Weststellingwerf is actief bezig met de lokale samenleving in de volle omvang, van afvalcontainer tot zwembad, van thuishulp tot fietspad. Daarom werken bij haar veel verschillende mensen met allerlei opleidingen en deskundigheden.

De wensen en behoeften, maar ook de mogelijkheden van de inwoners, bedrijven en instellingen van onze gemeenschap neemt ze graag mee, binnen de wetten en regels waar ze mee te maken heeft, in de plannen die ze maakt. Dat is complex, enorm interessant en brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

Bij de gemeente Weststellingwerf werk je mét mensen vóór mensen. En kun je echt iets betekenen!

🔴  Strategisch adviseur/regisseur Dienstverlening Bestuur en Organisatie

36 uur per week


Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

De afdeling Dienstverlening, Bestuur en Organisatie (DBO) is een dienstverlenende en ondersteunende afdeling. De dienstverlening is zowel intern als extern georiënteerd. Een andere belangrijke taak van de afdeling DBO is het bieden van ondersteuning aan de organisatie en het bestuur.

Samen met de afdelingen Sociaal Domein en Ruimte investeert DBO in de samenleving. Door dichtbij en samen te werken weet de gemeente Weststellingwerf wat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners van haar vraagt. Dit vindt plaats vanuit onder andere de Omgevingsvisie en in nieuwe vormen van nabij-besturen, waaronder het sluiten van maatschappelijke contracten. Je denkt en handelt vanuit PIM (Professionele dienstbaarheid, Integraal en Maatwerk) een werkwijze die de organisatie nastreeft.

De afdeling DBO bestaat uit verschillende (staf-) teams zoals juridische zaken, communicatie, concern control, veiligheid, HRM, publiekszaken en interne dienst.

Ben jij op zoek naar

een functie waarin jij verschil kan maken en die bijdraagt aan de samenleving? Waar je jouw expertise op strategische vraagstukken in het politiek/bestuurlijke domein inzet om tot een maximaal resultaat te komen voor de gemeente, haar inwoners en haar ondernemers? Waar geen dag hetzelfde is? Dan is deze baan echt iets voor jou!

Wat ga je doen:

 • als strategisch adviseur/regisseur DBO ga je op zoek naar kansen voor vernieuwing in contacten tussen gemeentebestuur en de samenleving.
 • je hebt samen met regisseurs van de afdelingen Ruimte, Sociaal Domein en de Dorpencoördinator een schakelfunctie tussen gemeentebestuur, samenleving, ketenpartners, beleid en uitvoering;
 • voor lokale belangen werk je in een samenspel in de regio en met de andere overheden;
 • op basis van jouw competenties kan je worden ingezet op afdeling overstijgende projecten of vraagstukken. Dit kan zijn in de rol van regisseur, projectleider, accounthouder, beleidsontwikkelaar en natuurlijk adviseur.

Wat neem je mee:

 • je hebt meerjarige ervaring in een soortgelijke functie, liefst bij een gemeentelijke organisatie;
 • WO-niveau;
 • je bent communicatief vaardig en hebt een politiek/bestuurlijke antenne;
 • je bent analytisch ingesteld en je hebt ervaring met het ontwikkelen van beleid en/of projecten in co-creatie;
 • je bent ondernemend en hebt een open en verbindende houding;
 • je bent pragmatisch en resultaatgericht;
 • maar bovenal ben je een prettige collega om mee samen te werken die past in ons collegiale en energieke afdeling. Een afdeling die je van harte welkom heet!

Kies je voor de gemeente Weststellingwerf, dan hebben wij je veel te bieden:

 • een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week voor in eerste instantie een jaar met de intentie tot omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • goede arbeidsvoorwaarden: een prima salaris (functieschaal 11, maximaal € 5.067,- ) en een vrij besteedbaar budget (Individueel Keuze Budget) van 17,05% bovenop je salaris;
 • flexibele werktijden;
 • volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen;
 • goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer of auto en voldoende parkeergelegenheid;
 • een betrouwbare, professionele gemeente, een ambitieus college van B&W en een transparante organisatie waarin medewerkers de ruimte krijgen om mee te denken.

Meer weten?

De begeleiding is in handen van Margriet van Angelen van roel&jasper. Zij wordt ondersteund door Karin Smit. Ze zijn voor nader informatie bereikbaar via telefoonnummer 050-3112502.

Reactie & procedure

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van Strategisch adviseur/Regisseur DBO bij de gemeente Weststellingwerf? Dan nodigen wij je graag uit om je brief met cv te sturen aan roel&jasper, e-mail [email protected]

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe wij met je gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in onze privacy policy.