Prolander te Groningen en Drenthe zoekt:

PROGRAMMAMANAGER

ambassadeur, strateeg, coach met passie voor gebieds- en plattelandsontwikkeling

Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen
Prolander is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor plattelands- en gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied in de provincies Drenthe en Groningen. Dit doen wij samen met bewoners, overheden en belanghebbenden. Onze belangrijkste taak is realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, in combinatie met ruimte voor water, gezonde landbouw, vrijetijdseconomie en duurzame energie.

Prolander brengt daarbij professionele kennis in, zoekt gericht de inbreng van betrokkenen en stemt de wensen en plannen voor natuur af met andere ontwikkelingen in de gebieden.

In deze vaak complexe situaties werkt Prolander aan een evenwichtige balans tussen ecologie en economie. Prolander doet dit in het besef dat ons landelijk gebied waardevol is en belangrijk voor de samenleving. Bovendien draagt een aantrekkelijk landschap met groen bij aan een prettige woon- en leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor bedrijven.

Voor Prolander, gevestigd te Assen  en Groningen, zoeken wij een resultaatgerichte

PROGRAMMAMANAGER (lid MT)

ambassadeur, strateeg en coach met passie voor gebiedsontwikkeling

 

Je functie
Als programmamanager bent je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van alle grote en complexe opgaven, relatiebeheer en accountmanagement in het landelijk gebied en vervult bevlogen de rol van ambassadeur en vertegenwoordiger van Prolander, zowel binnen als buiten de organisatie.

Je denkt strategisch, kunt de kansen en risico’s goed inschatten en je weet dat programmatisch werken de sleutel is voor het duurzaam leveren van kwaliteit. In de huidige fase van doorontwikkeling van de Prolander-organisatie en professionalisering van medewerkers vervul je een cruciale rol; op inspirerende wijze zorg je voor draagvlak en weet je anderen daarin ‘mee te nemen’.

De belangrijkste taken van jou als programmamanager zijn:

 • je geeft sturing aan de uitvoering van het programma;
 • je stelt in overleg met de beide provincies de prestatieovereenkomsten op;
 • je bewaakt de voortgang in de uitvoering van het programma;
 • je stuurt de projectleiders op de inhoud van het programma aan en bepaalt de in te zetten middelen en resources;
 • je geeft vorm aan een goed bestuurlijk-ambtelijk samenspel, waarbij je een ambassadeursrol voor Prolander vervult ook naar onze strategische partners;
 • je levert actief je bijdrage aan het management van de gehele Prolander-organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • je bouwt een bloeiend (regionaal) netwerk op.


Wij vragen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • kennis en ervaring op het gebied van programmamanagement,  complexe projecten en in proces- en accountmanagement;
 • ervaring op het terrein van inrichting landelijk gebied en / of (stedelijke)  gebiedsontwikkeling is een pré;
 • strategisch denkvermogen, overzicht en verbindende kracht;
 • coachende en richtinggevende kwaliteiten;
 • uitstekende netwerkvaardigheden (in- en extern) en ervaring met het dynamische politieke krachtenveld;
 • aantoonbaar succesvol in interdisciplinair samenwerken;
 • kennis van en ervaring met complexe beleidsadvisering, en bedrijfsvoering.

Arbeidsvoorwaarden/honorering
Prolander is een jonge organisatie die je een afwisselende en uitdagende werkomgeving biedt waarin volop ruimte is voor creativiteit. Prolander geeft veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling.

Ze biedt een dienstbetrekking van 1,0 FTE en een dienstverband voor de periode van een jaar met de intentie deze daarna om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Naast goede secundaire arbeidsvoorwaarden biedt Prolander, afhankelijk van ervaring, voor deze functie een salaris inclusief het Individueel Keuze Budget van maximaal € 95.610 bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (salarisschaal 14). Nadere informatie over Prolander vind je op www.prolander.nl

Reactie & procedure

De begeleiding van deze procedure is in handen van Roel Jasper van roel&jasper. Hij wordt ondersteund door Marjan Corbière. Ze zijn voor nadere informatie bereikbaar via telefoonnummer 050-3112502.

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van programmamanager van Prolander? Dan nodigen wij je graag uit om je brief met cv vóór 4 juni 2018 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.