termijn verstreken

gemeente Het Hogeland

programmamanager omgevingswet

doelgericht | verbindend | sensitief

Gemeente Het Hogeland

Ruimte!

Ruimte is de kern van de ambitie van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het is een begrip dat je letterlijk kunt nemen, maar dat ook vol symbolische betekenis zit. We hebben het over fysieke ruimte – ons prachtige landschap en de bijzondere dorpen, buurtschappen en kernen daarin –, maar ook over ruimte voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om hun leven vorm te geven, om economische kansen te benutten, om de samenleving te ontwikkelen. Ruimte, ook voor bestuurders en medewerkers: om voor inhoudelijke vraagstukken pragmatische oplossingen te bedenken en die, desgewenst, als ‘maatwerk’ uit te voeren. Ruimte is een kracht en ruimte is een behoefte. Gemeente Het Hogeland wil mogelijkheden benutten die ruimte haar in velerlei opzicht biedt.

Spreekt ruimte je aan? Je leest er hier meer over.

Gemeente Het Hogeland zoekt

een spin in het web van de Omgevingswet. Een manager die kan ontwarren, bestaande denkkaders durft los te laten en toch het stuur in handen houdt. Een in- en externe verbinder die overzicht brengt in complexe wetgeving.

Als jij deze ruimte zoekt om te kunnen en te mogen pionieren dan ben je van harte welkom in Het Hogeland als

🔴 PROGRAMMAMANAGER OMGEVINGSWET

Jij stuurt het programma ‘Implementatie Omgevingswet’ aan en realiseert deze. Bij deze pittige klus verwachten ze van je dat je samenwerkings- en omgevingsgericht, transparant, effectief en kostenbewust bent.

Er staat een aantal interessante opgaven voor je klaar:

 • bij opdrachtaanname maak je de scope, doelen en resultaten van het programma en bijbehorende projecten puntig. Concreet adviseer je de opdrachtgever over te realiseren (verander-) doelen en resultaten. Je beschrijft per project de haalbaarheid, beoogde effecten/baten, opzet, aanpak, benodigde capaciteit, uitvoering en risico’s;
 • je zorgt ervoor dat de voorwaarden en afspraken rond de opdracht zijn geaccepteerd en vastgesteld door de opdrachtgever;
 • je werkt aan heldere communicatie en bevestigde commitment en toetst deze permanent binnen de dynamiek van het programma, in de staande organisatie en richting de opdrachtgever;
 • je informeert belanghebbenden frequent over de inrichting en governance van het programma, de resultaten, effecten en/of baten;
 • zodra een project kan worden ingebed in de staande organisatie zorg je voor een effectieve overdracht en implementatie van de resultaten;
 • je zorgt voor een passende evaluatie en monitoring, zodat de leereffecten van het programma de staande organisatie daadwerkelijk verder helpen.

Het Hogeland zoekt jou als je

 • ervaring hebt in programmamanagement en effectief doelen kan vertalen in een passende project-/programmastructuur. Je zorgt voor een realistische raming van geld, capaciteiten en looptijd. Daarvoor gebruik je de best passende tools voor het programma- en projectmanagement;
 • in staat bent een optimale match te maken tussen aanpak, doelen, wensen, prioriteiten van het programma en de bijbehorende projecten;
 • transparant bent naar de opdrachtgever en andere partijen. Je stimuleert dit en laat dat zien in je eigen handelen;
 • inzicht hebt in bedrijfsprocessen en helder is over de afweging van doelen, kwaliteit en haalbaarheid;
 • het liefst kennis hebt van en ervaring heeft met het werken in een opgavegerichte organisatie en met zelforganisatie;
 • bovenal een verbinder bent en mens en organisatie kan binden aan de doelen van het programma; niet alleen inhoudelijk maar ook op het menselijk vlak;
 • samenhang en samenwerking in teams bevordert door communicatie en overleg. Je inspireert door eigen gedrevenheid en volharding, ook bij tegenslag;
 • invloed kan uitoefenen binnen de bestaande werkrelaties. Het Hogeland vindt het belangrijk dat je steun en medewerking weet te krijgen, partijen bijeen kan brengen, óók als er tegengestelde belangen zijn;
 • oog hebt voor de verandercapaciteit van de organisatie. Je stemt je doelen, werkwijze en fasering hierop af;
 • beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
 • liefst ervaring hebt met participatietrajecten;
 • liefst kennis hebt van de Omgevingswet;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Wie ben jij?

Je bent vernieuwend, creatief en origineel in denken en handelen. Je kan jezelf los maken van bestaande denkkaders en je kunt dit combineren met een effectieve aansturing van het programma en de bijbehorende projecten. Je durft binnen jouw programma vernieuwingen toe te laten in aanpak en werkwijze en evalueert op het juiste moment.

Gemeente Het Hogeland heeft een prikkelende toekomstvisie ‘Ruimte!’ en haar besturingsvisie ‘Ruimte geven, ruimte krijgen, ruimte voelen’, is uitdagend en kansrijk voor jou als je in nauwe samenwerking met anderen gestalte wilt geven aan het bereiken van ambitieuze doelen. Je bent de verbinder in de organisatie en werkt nauw samen met teamleiders, (strategisch) adviseurs en overige programmamanager(s). Samen met hen sta jij voor de vernieuwing en ontwikkeling van de gemeente Het Hogeland.

Wat biedt Het Hogeland je?

Werkplezier in een omgeving waar jij ruimte krijgt Een veelzijdige functie in een samenwerkingsgerichte, open en collegiale werksfeer in een nieuwe organisatie waar veel te doen is. Je werktijd bedraagt 32-36 uur per week. Jouw salaris is maximaal € 71.808,- bruto per jaar inclusief individueel keuzebudget (IKB), afhankelijk van opleiding en ervaring bij een 36-urige werkweek.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van Programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Het Hogeland? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met CV uiterlijk 10 juni a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in onze privacy policy.