termijn verstreken

GGD Drenthe

programmadirecteur Publieke Zorg en Dienstverlening

Als gemeentelijke gezondheidsdienst van de 12 Drentse gemeenten heeft GGD Drenthe een centrale rol binnen de publieke gezondheid en sociale veiligheid van de inwoners van Drenthe. GGD Drenthe is een strategische partner van gemeenten en ketenpartners met aandacht voor lokale vraagstukken. Bovendien is GGD Drenthe de schakel tussen partijen in het maatschappelijk veld, ketenpartners en met inwoners en cliënten zelf.

GGD Drenthe zet in op het stimuleren van gezond gedrag, het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving en het beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Daarbij is er speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie.

GGD Drenthe heeft door haar steeds belangrijker wordende taken, de schaarste aan onder andere artsen en de focus op zelfredzaamheid van de samenleving een transitie doorgemaakt van zorg naar gezondheid. Deze transitie kenmerkt zich door meer te sturen aan de voorkant, in te zetten op preventie, datagedreven aanpak en efficiëntere bedrijfsvoering. Waarbij de nadruk ligt op het vergroten en behouden van de eigen gezondheid: hierin staat de cliënt met eigen invloed op zijn/haar gezondheid centraal.

GGD Drenthe staat al meer dan twee jaar in de frontlinie van de bestrijding van het coronavirus en zal dit nog geruime tijd blijven doen. In korte tijd is een volledig nieuw organisatieonderdeel toegevoegd, gericht op taken rondom COVID-19.

Een overzicht van alle taken en verantwoordelijkheden treft u aan op de website van GGD Drenthe.

GGD Drenthe bij rampen en incidenten- de GHOR

Bij (grote) rampen en ongevallen kunnen er veel gewonden zijn. Als de individuele zorgverleners het werk dan niet meer alleen aankunnen, wordt de geneeskundige hulpverlening gecoördineerd door de GHOR. Dit is de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio. De GHOR is een onderdeel van de Veiligheidsregio Drenthe. GGD Drenthe levert deskundig personeel aan de crisisorganisatie van de GHOR.

De organisatie

Bij GGD Drenthe werken circa 400 deskundige en betrokken mensen die zich met trots inzetten om Drenthe gezonder en sociaal veiliger te maken. Daarnaast heeft GGD Drenthe voor de bestrijding van het coronavirus nog eens ruim 550 medewerkers tijdelijk aan het werk. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) stuurt de gehele organisatie aan en wordt daarbij ondersteund door de programmaraad.

De programmaraad bestaat uit de DPG, drie programmadirecteuren (de programmadirecteur gezondheid & preventie, de programmadirecteur sociale veiligheid en de programmadirecteur publieke zorg en dienstverlening), twee strategisch adviseurs en een medisch adviseur.

Bij GGD Drenthe zijn het de mensen die de dienst maken. In de organisatie staat dan ook de mens centraal. Dit betekent dat in denken en doen gestart wordt bij de mens in relatie tot de opdracht, de klant en de dienstverlening. De programmaraad geeft richting aan en faciliteert in wat nodig is om het werk goed te kunnen doen. De raad zet in op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

GGD Drenthe transformeert zich. De professionele organisatie wordt kennis- en informatie-intensiever. Innovatie en wendbaarheid zijn daar kernwoorden bij. De positieve spanning die hiermee gepaard gaat, werkt sterk motiverend.

De financiën en de bedrijfsvoering zijn op orde. In de bedrijfsvoering werkt GGD Drenthe nauw samen met de Veiligheidsregio Drenthe, die in hetzelfde gebouw is gehuisvest.

De vacature

GGD Drenthe vraagt een:

🔴PROGRAMMADIRECTEUR

publieke zorg en dienstverlening

 

De programmadirecteur, van het grootste en meest diverse programma, zal focus aanbrengen op de publieke zorg en de dienstverlening en heeft een viertal aandachtsgebieden, waar vijf teamleiders op acteren.

 • Jeugdgezondheidszorg;
 • Technische Hygiëne zorg: inspecties;
 • Infectieziekten en reizigersadviezen;
 • Forensische geneeskunde

De rol van de programmadirecteur is gericht op leiding geven aan professionals, het slim inrichten, verbinden en innoveren van zorg en dienstverleningsprocessen, waarbij data- en digitale mogelijkheden maximaal worden benut. Daarnaast draagt de programmadirecteur, vanuit de zorgprocessen, overstijgend bij aan strategische advisering en beleidsontwikkeling op het gebied van gezondheid en preventie. Informatievoorziening en datasturing kunnen hiertoe bijdragen.

De functie

 • Het direct en indirect aansturen van een groot deel van de organisatie, ondergebracht in diverse programma’s en aandachtsgebieden;
 • Samen met collega-programmadirecteuren invulling geven aan programmasturing en het vormgeven en uitwerken van de strategische agenda, waardoor samenhang en dwarsverbanden ontstaan;
 • In staat zijn, samen met de andere directieleden, een omgeving te creëren waarbinnen beleid en uitvoering kunnen floreren;
 • Aansturen van de programmadirectie door de vijf teamleiders in positie te brengen, voortbouwend op de in gang gezette organisatieontwikkeling;
 • Landelijk en regionaal beleid en ontwikkelingen vertalen naar het GGD Drenthe beleid binnen de portefeuille;
 • Vormgeven van de transitie van zorg naar gezondheid, via preventie- en opgavengericht werken en dienstverlening.
 • Vernieuwingsslag in werkwijze en dienstverlening weten te maken met de sleutelwoorden, datagedreven werken, procesoptimalisatie, digitalisering, robotisering en nieuwe technologieën in dienstverlening;
 • De vertaling van maatschappelijke vraagstukken en externe oriëntatie naar intern maken; door inhoudelijke bewustwording te creëren en veranderingen te initiëren; professionele attitude, werken aan innovatie en efficiëntie, samenwerking in- en extern, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Het profiel

 • De uitoefening van de functie bevindt zich op WO-niveau;
 • Relevante opleidingsrichtingen zijn onder andere bedrijfskunde, organisatie van gezondheidszorg/publieke gezondheid;
 • Aantoonbare ervaring in de aansturing van een organisatie van een dergelijke grootte/ complexiteit;
 • Aantoonbare affiniteit met het vakgebied publieke gezondheid en met het werk van de (zorg)professionals;
 • Bedrijfsmatig slim en ziet kansen voor innovatie en efficiëntie, waarbij datasturing en digitale informatievoorziening bijdragen aan het beeld;
 • Samenwerkingsgericht, onderhandelingsbekwaam, complementair binnen directieteam, daadkrachtig, geeft snelheid en biedt comfort bij lastige besluiten;
 • Omgaan met de geleefde ervaring, talent en ontwikkelgericht.

Het competentieoverzicht

 • heeft visie, en draagt die visie met frisheid uit;
 • samenwerkingsgericht, soms pragmatisch;
 • overtuigingskracht en betrouwbaarheid;
 • leidinggeven, kan met weerstand omgaan;
 • besluitvaardig: een doorpakker, standvastig;
 • resultaatgericht;
 • humor en vrolijkheid;
 • zelfreflectie, met aandacht voor de ander.

Uw honorering

De functie is marktconform de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Het betreft een fulltime functie.

Reactie & procedure

De GGD Drenthe laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Sara Plaut via telefoonnummer 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Wij ontvangen uw motivatie en cv in pdf-format zo spoedig mogelijk via [email protected].

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.