termijn verstreken

visievol | energiek | klantgericht

afdelingshoofd bedrijfsvoering

Omgevingsdienst Groningen

Even voorstellen: De Omgevingsdienst Groningen

Dagelijks zet de Omgevingsdienst Groningen zich in om de regio een stukje mooier te maken. Zodat inwoners en ondernemers in een veilige, schone en duurzame leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst. Dat doen we met vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op het gebied van milieu, bouwen en wonen. We werken in opdracht van en samen met de Groninger gemeenten en de drie Noordelijke provincies.

De Omgevingsdienst Groningen staat voor grote opgaven. Opgaven die gerelateerd zijn aan ontwikkelingen in het vakgebied leefomgeving en aan de voortschrijdende behoeften van haar opdrachtgevers én opgaven die belangrijk zijn om ook in de toekomst adequaat van dienst te kunnen zijn. Het voorsorteren op die toekomst is nu al begonnen.

De Omgevingsdienst Groningen heeft zo’n 190 medewerkers. Het managementteam wordt gevormd door de directeur, het afdelingshoofd Primair Proces, het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en zes teamleiders. Door terugtreding van het huidige afdelingshoofd Bedrijfsvoering is de Omgevingsdienst Groningen op zoek naar

🟥  AFDELINGSHOOFD BEDRIJFSVOERING (lid MT)

 

De afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering omvat een vijftal teams, te weten Financiën, Facilitair/inkoop/secretariaat, HRM, Communicatie en ICT. Samen ongeveer 25 medewerkers. Enkele teams hebben een inhoudelijke coördinator/aanspreekpunt.

Wat ga je doen?

Als MT lid en leidinggevende van de afdeling bedrijfsvoering:

 • vertegenwoordig je het belang van de organisatie;
 • ben je in het MT de visievolle meedenker en de strategische partner;
 • werk je actief mee aan het realiseren van de reguliere én de veranderopgaves van de organisatie;
 • vertaal je de opgaves naar de inzet van de afdeling bedrijfsvoering;
 • zorg je ervoor dat de inzet van de afdeling bedrijfsvoering aansluit bij behoeften van het primair proces;
 • stuur je het proces op hoofdlijnen en volg je het resultaat, kortom toon je leiderschap;
 • geef je je medewerkers veel verantwoordelijkheden, ben je facilitator en coach en beoordeel je medewerkers op een motiverende manier;
 • stimuleer je de samenwerking, de taakvolwassenheid en het zelfsturend vermogen van de afdeling en de individuele medewerkers.

Als vormgever van de organisatieopgaven:

 • zie je de ontwikkelingen in de omgeving, maak je ze in de organisatie bespreekbaar en geef je vorm aan passende veranderingen;
 • ben je de trekker van de implementatie van zowel het nieuwe output financieringsmodel als het zaaksysteem dat nu aanbesteed wordt;
 • geef je stuwing aan de organisatiebrede transitie naar informatie- en data gestuurd werken;
 • maak je optimaal gebruik van de expertise van je collega’s in de organisatie en de kennis van collega-diensten in het land en stimuleer je het vergroten en uitwisselen van kennis.

De Omgevingsdienst Groningen biedt je

De Omgevingsdienst Groningen is een kennisorganisatie en ze biedt haar medewerkers volop mogelijkheden om hun kennis op peil te houden en door te ontwikkelen. De werksfeer is informeel; Iedereen helpt elkaar graag en de lijnen zijn kort. Voor een goede werk privé balans zijn er flexibele werktijden en is het natuurlijk mogelijk om vanuit huis te werken (via laptop, ipad en werktelefoon).

Lees op https://od-groningen.nl/werken-bij/ hoe de Omgevingsdienst Groningen haar medewerkers laat groeien.

Het salaris is gebaseerd op schaal 13 van de CAO SGO met een bruto maandsalaris van maximaal €6363,- bij een fulltime dienstverband (norm oktober 2020). Daar bovenop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,45% van je brutosalaris. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen of het aanschaffen van een fiets.

Wat neem je mee?

 • Een HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Ruime leidinggevende ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Een gedreven en nuchtere persoonlijkheid;
 • Ontwikkelgericht, met oog voor het grote plaatje en de mens achter de functionaris;
 • De kunde om de strategische koers met het team te vertalen naar beleid en uitvoering.

Je competenties

 • Politiek bestuurlijk sensitief;
 • Organisatiebewustzijn;
 • Visie ontwikkelen;
 • Visie uitdragen;
 • Klantgerichtheid;
 • Energie;
 • Leidinggeven;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Voortgang bewaken.

Reactie & procedure

De Omgevingsdienst Groningen laat zich in deze procedure begeleiden door Marieke Kamminga en Roel Jasper van bureau roel&jasper. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert roel&jasper de best passende kandidaten aan de Omgevingsdienst Groningen, die daaruit een selectie maakt van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Marieke Kamminga, telefoonnummer 06-15271212 of met Roel Jasper, telefoonnummer 06-13600710.

Denk jij op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie manager bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst Groningen? Dan nodigen wij je graag uit om je brief met cv in pdf-format uiterlijk 26 september 2021 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging inclusief de tijdsplanning van de gesprekken.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe wij met je gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je teruglezen in onze privacy policy.