Woningcorporatie Patrimonium zoekt:

MANAGER KLANT EN MAATSCHAPPIJ

Patrimonium is als christelijke woningcorporatie actief in de stad Groningen. Patrimonium hecht grote waarde aan betrouwbare dienstverlening aan zijn huurders, inmiddels al ruim 100 jaar. De huurders zien Patrimonium als een goede sociale verhuurder. De huurders en Patrimonium worden vandaag de dag wel geconfronteerd met snelle maatschappelijke veranderingen.

Als moderne woningcorporatie wordt verwacht dat passende oplossingen georganiseerd worden voor maatschappelijke vraagstukken, zoals het verduurzamen van de woningvoorraad en het langer thuis wonen van een groot deel van de huurders. Het bedenken en uitvoeren van deze oplossingen doen de medewerkers van Patrimonium samen en meer dan voorheen met de huurders en andere partners in de stad.

Hiervoor is het beleidsplan richtinggevend. Op basis van dit plan is een nieuw sturingsmodel voor de Patrimonium-organisatie ontwikkeld. En de organisatie wordt in 2018 hierop ingericht. Mede vanwege de (vroeg)pensionering van twee management-teamleden wil Patrimonium graag van de zomer aan de slag met een nieuw managementteam.

Wie wil samen met 47 bevlogen collega’s onze dienstverlening verder versterken? We zoeken gedreven managers met energie en maatschappelijk en menselijke betrokkenheid. Managers die verbinding zoeken met de partners en betekenis willen geven aan de maatschappelijke opdracht. En die de medewerkers ruimte geven voor verdere professionalisering en zelfontplooiing.

Patrimonium is op zoek naar een ondernemende en resultaatgerichte leidinggevende met overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit in de functie van

MANAGER KLANT EN MAATSCHAPPIJ

 

Als manager Klant & Maatschappij geef je direct leiding aan de medewerkers op verhuur, het sociale domein en aan de teamleider van het onderhoudsbedrijf. Op de hele afdeling werken ongeveer 25 medewerkers. Je rapporteert aan de directeur-bestuurder en je zit in het managementteam. Je bent eindverantwoordelijk voor het volledige woningexploitatieproces. Je draagt zorg voor het faciliteren van de verbinding tussen de organisatiekoers en het ontwikkelen en ondersteunen van medewerkers van de afdeling Klant & Maatschappij in de processen die leiden tot een optimaal maatschappelijk en financieel rendement.

De vier kerntaken van je functie zijn:

Je levert een bijdrage aan de koers van de organisatie
Binnen het MT lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatiekoers. Je legt de maatschappelijke doelstellingen voor aan de bestuurder, inclusief debenodigde budgetten. Je draagt zorg voor de vertaling van het beleid, de organisatiedoelstellingen en het jaarplan naar doelstellingen voor de eigen afdeling en het realiseren ervan. Je ontwikkelt en realiseert het vastgoedbeleid inclusief het kwaliteitsbeleid. Je ontwikkelt en overlegt met gemeente en huurdersvereniging over het bod en de jaarlijkse prestatieafspraken.

Je zorgt voor professionele ontwikkeling van je medewerkers
Je geeft coachend leiding aan de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen en het ontwikkelen van de medewerkers van de afdeling Klant & Maatschappij. Je coacht je medewerkers in te nemen ontwikkelstappen in functie- inhoud, houding en gedrag. Je fungeert als klankbord voor medewerkers bij (complexe) vraagstukken. Je inspireert en faciliteert medewerkers om de strategie te vertalen naar de (dagelijkse) werkzaamheden.

Je bent verantwoordelijk voor de volledige woningexploitatie van Klant & Maatschappij
Je bent eindverantwoordelijk voor de volledige woningexploitatie en voor de uitvoering van het beleid met betrekking tot de klantprocessen (inclusief dagelijks- en mutatieonderhoud). Je bent eindverantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van de waarde van de vastgoedportefeuille op termijn en zorgt derhalve voor rendement op korte en lange termijn. Je bent eindverantwoordelijk voor de communicatie met huurders, onderhoudt waar nodig contacten met huurderbelangenverenigingen en andere relevante instanties. Je stelt klantprocessen op en stuurt in de dagelijkse praktijk processen bij als het misgaat; je bewaakt de verbindingen met andere processen. Je volgt markt- en omgevingsontwikkelingen en vertaalt die naar doelen voor Patrimonium. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de normen voor de kwaliteit van dienstverlening.

Je vertegenwoordigt Patrimonium op een professionele wijze richting samenwerkingspartners
Je vertegenwoordigt de organisatie richting stakeholders en samenwerkingspartners. Je draagt de kernwaarden van Patrimonium uit.

Je profiel:

  • je hebt een werk- en denkniveau op WO of HBO+ niveau;
  • je hebt zo’n 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
  • je hebt ruime ervaring met coachend leidinggeven en teamgericht leiderschap;
  • je hebt kennis van financiën en het opstellen van begrotingen;
  • je hebt ervaring met het verbinden van de strategie met de dagelijkse praktijk;
  • je hebt kennis van informatisering en digitalisering;
  • je hebt het liefst kennis van wet- en regelgeving van woningcorporaties en de volkshuisvesting;
  • je respecteert de christelijke identiteit van Patrimonium;
  • Je bent sociaal en communicatief sterk;
  • je bent een ondernemende en resultaatgerichte leidinggevende met overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit.

Naast enthousiaste collega’s en een prettige werksfeer biedt Patrimonium je een functie met ruimte voor persoonlijke groei. Het is een fulltime dienstverband van 36 uur per week voor de duur van een jaar, met de nadrukkelijke mogelijkheid van een vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten. Het bruto salaris ligt tussen €65.000,- en €80.000,- afhankelijk van de mate waarin het profiel en jij op elkaar passen. Patrimonium hecht veel aandacht aan de scholing en ontwikkeling van haar medewerkers en biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie over Patrimonium vind je op de website patrimonium.nl

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van roel&jasper. Hij wordt ondersteund door Marjan Corbière, officemanager. Ze zijn voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie manager Klant en Maatschappij bij Patrimonium? Dan nodigen wij je graag uit om je brief met CV vóór 16 april a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]