Woningcorporatie Patrimonium zoekt:

MANAGER FINANCIEN EN BEDRIJFSVOERING

Patrimonium is als christelijke woningcorporatie actief in de stad Groningen. Patrimonium hecht grote waarde aan betrouwbare dienstverlening aan zijn huurders, inmiddels al ruim 100 jaar. De huurders zien Patrimonium als een goede sociale verhuurder. De huurders en Patrimonium worden vandaag de dag wel geconfronteerd met snelle maatschappelijke veranderingen.

Als moderne woningcorporatie wordt verwacht dat passende oplossingen georganiseerd worden voor maatschappelijke vraagstukken, zoals het verduurzamen van de woningvoorraad en het langer thuis wonen van een groot deel van de huurders. Het bedenken en uitvoeren van deze oplossingen doen de medewerkers van Patrimonium samen en meer dan voorheen met de huurders en andere partners in de stad.

Hiervoor is het beleidsplan richtinggevend. Op basis van dit plan is een nieuw sturingsmodel voor de Patrimonium-organisatie ontwikkeld. En de organisatie wordt in 2018 hierop ingericht. Mede vanwege de (vroeg)pensionering van twee management-teamleden wil Patrimonium graag van de zomer aan de slag met een nieuw managementteam.

Wie wil samen met 47 bevlogen collega’s onze dienstverlening verder versterken? We zoeken gedreven managers met energie en maatschappelijk en menselijke betrokkenheid. Managers die verbinding zoeken met de partners en betekenis willen geven aan de maatschappelijke opdracht. En die de medewerkers ruimte geven voor verdere professionalisering en zelfontplooiing.

Patrimonium is op zoek naar een ondernemende en resultaatgerichte leidinggevende met overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit in de functie van

MANAGER FINANCIEN & BEDRIJFSVOERING

 

Als manager Financiën & Bedrijfsvoering geef je direct leiding aan de medewerkers van planning & control, de financiële administratie, het secretariaat en de arbocoördinator/conciërge. Op de hele afdeling werken ongeveer 10 medewerkers. Je rapporteert aan de directeur-bestuurder en je zit in het managementteam. Je bent eindverantwoordelijk voor de planning & control binnen de organisatie. Je formuleert en realiseert het financieel beleid en beheer, risicomanagement, ICT en facilitaire diensten. En je draagt zorg voor een tijdige en volledige interne en externe verslaglegging.

De vijf kerntaken van je functie zijn:

Je levert een bijdrage aan de koers van de organisatie
Binnen het MT lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatiekoers. Je presenteert de financiële doelstellingen aan de bestuurder, inclusief de beschikbare financiële ruimte voor de afdelingen Klant & Maatschappij en Vastgoed. Je draagt zorg voor de vertaling van het beleid, de organisatiedoelstellingen en het jaarplan naar doelstellingen voor de eigen afdeling en je realiseert deze.

Je hebt een sterke focus op de professionele ontwikkeling van je medewerkers
Je inspireert en faciliteert je medewerkers om de strategie te vertalen naar de (dagelijkse) werkzaamheden. Je geeft coachend leiding aan de afdeling en je beschouwt het ondersteunen en het ontwikkelen van de medewerkers van de afdeling Financiën & Bedrijfsvoering als je taak. Je coacht je medewerkers in te nemen ontwikkelstappen in functie-inhoud, houding en gedrag en je bent hun klankbord  bij (complexe) vraagstukken.

Je bent verantwoordelijk voor Financiën & Fiscaliteit
Je voert een dusdanig financieel beleid en beheer dat de financiële rendementsdoelstellingen worden gerealiseerd. Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdigheid van de in- en externe verantwoordingsstukken. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor Treasury. Je realiseert het financierings- en beleggingsbeleid op basis van het Treasurystatuut en draagt zorg voor een tijdige borging door WSW. Je zorgt voor overleg met o.a. de accountant en optimale fiscale planning.

Je bent verantwoordelijk voor ICT en facilitaire diensten
Je pakt je verantwoording voor de bedrijfsinfrastructuur (waaronder ICT) en het bijbehorende automatiserings- en informatiseringsbeleid en je zorgt voor tevreden medewerkers over de kantoorautomatisering en facilitaire diensten.

Je vertegenwoordigt Patrimonium op een professionele wijze richting stakeholders
Je draagt de kernwaarden van Patrimonium uit en je vertegenwoordigt de organisatie richting externe accountant, huisbankier, WSW, AW.

Je profiel:

  • je hebt een werk- en denkniveau op WO of HBO+ niveau;
  • je hebt zo’n 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
  • je hebt ruime ervaring met coachend leidinggeven en teamgericht leiderschap;
  • je hebt kennis van administratieve organisatie en interne control;
  • je hebt kennis van informatisering en digitalisering;
  • je hebt het liefst kennis van wet- en regelgeving van woningcorporaties en de volkshuisvesting;
  • je respecteert de christelijke identiteit van Patrimonium;
  • je bent een ondernemende en resultaatgerichte leidinggevende met overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit.

Naast enthousiaste collega’s en een prettige werksfeer biedt Patrimonium je een functie met ruimte voor persoonlijke groei. Het is een fulltime dienstverband van 36 uur per week voor de duur van een jaar, met de nadrukkelijke mogelijkheid van een vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten. Het bruto salaris ligt tussen €65.000,- en €80.000,- afhankelijk van de mate waarin het profiel en jij op elkaar passen. Patrimonium hecht veel aandacht aan de scholing en ontwikkeling van haar medewerkers en biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie over Patrimonium vind je op de website patrimonium.nl

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van roel&jasper. Hij wordt ondersteund door Marjan Corbière, officemanager. Ze zijn voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie manager Financiën en Bedrijfsvoering bij Patrimonium? Dan nodigen wij je graag uit om je brief met CV vóór 16 april a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.