termijn verstreken

Stichting Eelder Woningbouw

lid raad van commissarissen

expertisegebieden: juridisch en HRM

Stichting Eelder Woningbouw

Stichting Eelder Woningbouw is een kleine woningcorporatie met 1.000 woningen in Eelde en Paterswolde, gelegen binnen de gemeente Tynaarlo.
Ze is met acht medewerkers een compacte en wendbare organisatie. Samen met haar belanghouders geeft Stichting Eelder Woningbouw op actieve wijze invulling aan haar taken: voldoende, energiezuinige, betaalbare en goede huurwoningen voor haar doelgroep in een fijne woon- en leefomgeving. Huurders zijn actief betrokken bij de organisatie.

De organisatie

De organisatie wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Deze is verantwoordelijk voor de hele organisatie, de interne en externe contacten en voor het gevoerde beleid. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen controleert het beleid en houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de organisatie. De raad bestaat uit drie personen.
Voor meer informatie: www.seweelde.nl

In verband met het vertrek van de voorzitter is één van de zittende leden benoemd tot voorzitter. Stichting Eelder Woningbouw zoekt per 1 januari 2023 een

🟥 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

expertisegebieden: juridisch en HRM

De raad van commissarissen

De raad werkt onafhankelijk en integer, is divers samengesteld en onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties. De code benoemt kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die de raad hanteert en waarop hij en de leden aanspreekbaar zijn.

De raad van commissarissen bestaat uit drie leden. Hiervan heeft één lid op voordracht van de huurders zitting in de raad.

De raad van commissarissen heeft drie taken: toezichthouden op het bestuur, de werkgeversrol vervullen jegens de bestuurder en het adviseren van de bestuurder. De raad van commissarissen is betrokken en actief.

De vacante positie met expertisegebieden juridisch en HRM

  • Jij als het nieuwe lid hebt affiniteit met de doelgroep voor sociale huurwoningen: de huurders en woningzoekenden;
  • Je hebt een brede, aantoonbare maatschappelijke oriëntatie en door je inlevingsvermogen in de verschillende doelgroepen kun je de klankbordfunctie met de bestuurder vervullen;
  • Je bent ingevoerd op het juridisch vakgebied en bij voorkeur ook op die van HRM. Kennis met betrekking tot Governance is een pré;
  • Je hebt strategisch inzicht;
  • Je hecht aan een goede onderlinge sfeer in de raad. Je werkt graag in teamverband en je competenties, deskundigheid en persoonlijkheid zijn een aanvulling van het team: verbinder, mensgericht en natuurlijk inlevingsvermogen;
  • Je durft waar passend op een respectvolle manier de scherpte op te zoeken in het gesprek zonder daarin dominant de eigen mening of visie te willen poneren;
  • Je hebt affiniteit met de kleinschaligheid van de corporatie en de informele omgangsvormen.

Stichting Eelder Woningbouw streeft actief naar diversiteit in haar raad. Mede gezien de samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
En nee, ervaring als toezichthouder is niet vereist.

Tenslotte

Je hebt geen conflicterende belangen met die van Stichting Eelder Woningbouw.

De raad van commissarissen komt minimaal 6 maal per jaar bijeen, in de basis op de dinsdag aan het einde van de middag. Je hebt voldoende tijd beschikbaar om aan de taak goed invulling te geven en te willen voldoen aan de eisen van permanente educatie.

Honorering

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van vier jaar. De Wet Normering Topinkomens is van toepassing op Stichting Eelder Woningbouw. De jaarlijkse bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen is in overeenstemming met de beroepsregel van de VTW voor 2022.

Reactie & procedure

De raad van commissarissen laat zich in deze procedure bijstaan door bureau roel&jasper. Als je vragen hebt, neem dan contact op met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502.

Je motivatie en cv in pdf-format kun je tot uiterlijk zondag 18 september 2022 e-mailen naar [email protected].

Een toetsing van geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit Woningcorporaties maakt (verplicht) onderdeel uit van deze procedure.

Als je bij benoeming nog geen toezichthouders-opleiding hebt afgerond, biedt roel&jasper je de Masterclass Toezichthouden in één dag (inclusief Permanente Educatie-punten) kosteloos aan.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met je gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in onze privacy policy.