termijn verstreken

Stichting Eelder Woningbouw

lid raad van commissarissen

expertisegebieden Vastgoed en Volkshuisvesting

Stichting Eelder Woningbouw

Stichting Eelder Woningbouw heeft bijna 1.000 woningen in de dorpen Eelde en Paterswolde binnen de gemeente Tynaarlo. Stichting Eelder Woningbouw is een nuchtere, compacte en professionele woningcorporatie die dicht bij haar huurders staat, actief meedenkt en terzijde staat. De Stichting Eelder Woningbouw omvat op dit moment 7 werknemers.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter. Hiervan heeft een lid op voordracht van de huurders zitting in de Raad.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van Stichting Eelder Woningbouw, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De algemene taak van de Raad van Commissarissen bestaat uit een zorgvuldige invulling van drie rollen: werkgever van het bestuur; toezichthouder op het bestuur en adviseur en klankbord voor het bestuur.

Het uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Het team werkt onafhankelijk en integer; is divers samengesteld en onderschrijft de Governance Code.

Vanwege het aflopen van de tweede en laatste termijn van één van de leden is de Raad van Commissarissen van Stichting Eelder Woningbouw op zoek naar een

🔴 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

expertisegebieden Vastgoed en Volkshuisvesting

Uw profiel

 • u hebt een professioneel werk- en denkniveau;
 • u hebt een visionaire blik op toekomstige woonproducten en begrijpt de bestuurlijke verhoudingen;
 • u bent thuis in het sociale domein, kent de actoren op de onderwerpen wonen, welzijn en zorg.
 • u hebt zicht op relevante sociaal-demografische ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar de volkshuisvestelijke opdracht van Stichting Eelder Woningbouw;
 • u bent deskundig op het gebied van vastgoedontwikkeling en -beheer;
 • u heeft kennis van en ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
 • u heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder regels aangaande aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid;
 • u hebt een heldere visie op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving;
 • u bent een teamspeler en kunt goed omgaan met de dimensie ‘nabijheid vs toezicht’;
 • u heeft managementervaring in een maatschappelijke organisatie;
 • u hebt een aantoonbare relatie met het werkgebied;
 • Financiële kennis is een pré.

Honorering

De honorering van de Raad is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De WNT geeft de bezoldigingsmaxima aan. De Raad conformeert zich aan de beroepsregels van de VTW en de hierin vervatte terughoudendheid in de bezoldigingsmaxima.

Reactie & procedure

De Raad van Commissarissen laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Roel Jasper of Marieke Kamminga via telefoonnummer 050-3112502

Uw motivatie en cv in pdf-format kunt u tot uiterlijk zondag 14 maart a.s. mailen naar [email protected]

Een toets inzake geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit Woningcorporaties maakt voorgeschreven onderdeel uit van deze procedure.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.