termijn verstreken

Landgoed Verhildersum

drie leden van het bestuur

aandachtsgebieden: evenementen & beleving, cultuur & historie, bedrijfsvoering

Landgoed Verhildersum

Landgoed Verhildersum, met als middelpunt de enige overgebleven borg in regio De Marne in het Noorden van Groningen, is een belangrijke schakel tussen het heden en het verleden van de regio. Het landgoed vertelt het verhaal van de adel in relatie tot de boerenstand en de arbeiders, het verhaal van bloeien en verwelken, van zaaien en oogsten, van eb en vloed.

Landgoed Verhildersum illustreert dit verhaal aan de hand van gebeurtenissen, voorwerpen, personen en anekdotes uit de 19e eeuw. De geschiedenis wordt vanuit drie bewoners van het landgoed tot leven gewekt. Ondanks de grote verschillen in levens en levensstijlen hebben deze bewoners één ding gemeen: ze zijn geworteld in, ontsproten aan en tot bloei gekomen op het Groninger Hoogeland. Ze zijn allen afkomstig van dezelfde wierde van waaruit ze een vergelijkbare strijd met en tegen de elementen hebben gevoerd.

Bezoekers krijgen zowel een indruk van de toenmalige leefgewoonten, gebruiken, kleding en vrijetijdsbesteding, als van de (historische) ontwikkelingen en bewegingen die er destijds regionaal en provinciaal speelden. Bovendien ontdekken bezoekers dat vindingrijkheid, eigenzinnigheid en rijkdom nog altijd kenmerkend zijn voor het Hogeland.

De energieke en boeiende negentiende eeuw mag dan al ver achter ons liggen, de regio gonst, bloeit en ontwikkelt zich op een vergelijkbare manier als toentertijd. De oorspronkelijkheid en voortvarendheid van oude en nieuwe bewoners, kunstenaars, ondernemers, harde werkers en dwarsdenkers doet alles herbeleven, waar eerdere generaties de basis voor hebben gelegd.

Op landgoed Verhildersum ontdek je hoe interessant, rijk en smaakvol het plattelandse leven was én is. Landgoed Verhildersum, als gloedvol middelpunt van de regio De Marne, vertelt het verhaal van een beloftevolle en vernieuwingsgezinde regio die onnoemelijk veel te bieden heeft.

Landgoed Verhildersum trekt zo’n 25.000 bezoekers per jaar.

Om meer belevenissen te ontdekken op het landgoed Verhildersum, kun je kijken op de website.

De toekomstvisie

Het Landgoed Verhildersum wil in de komende jaren in allerlei samenwerkingsvormen de vrijetijdsbeleving en de Groninger cultuur van regio De Marne voor zowel de jonge als de oudere inwoners dichterbij brengen en wil ook de bezoekers uit binnen- en buitenland een aansprekend en betaalbaar verblijfsprogramma aanbieden.

Duurzaamheid

Verhildersum is van 1300 tot circa 1950 een omgeving geweest waar op een zeer duurzame manier werd gewerkt en geleefd. De bewoners hadden eigen vee en dus mest voor de eigen groente- en fruittuinen. Alles werd zorgvuldig gebruikt en hergebruikt. Verhildersum wil de bezoeker laten stilstaan bij de vraag wat we kunnen leren van onze voorouders en hoe we die inzichten kunnen gebruiken in onze tijd.

In het meerjarenplan 2021-2024 verwoordt het bestuur de na te streven doelen:

 • Aantrekken van meer bezoekers en aanboren van nieuwe doelgroepen. De jeugdige doelgroepen mogen gerichter worden benaderd, waarbij de belevingsaspecten een overtuigende rol krijgen.
 • Het versterken van het duurzaamheidsaspect. Door educatie en op een aanschouwelijke wijze leren van het grijpbare verleden.
 • Verhildersum wil naast een cultuur-toeristische trekpleister een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor mensen uit Het Hogeland.
 • Zorgvuldig beheer. Verhildersum is het meest authentieke landgoed van de Noordelijke provincies, met fraaie museale collecties en wil dat blijven door zorgvuldig beheer.
 • Actief mediabeleid, waarbij de collectie online getoond kan worden.

Het bestuur van de Stichting Landgoed Borg Verhildersum

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er op Verhildersum gebeurt. De eindverantwoordelijkheid komt vooral tot uitdrukking in de vaststelling van het beleid en van de doelen en de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Naast deze sturing op eindverantwoordelijkheid geeft het bestuur nadrukkelijk impulsen voor beleidsontwikkeling. Het bestuur heeft verder een belangrijke rol in het onderhouden van een goede relatie met de directe omgeving en externe organisaties. De bestuursleden zetten zich belangeloos in voor landgoed Verhildersum.

De uitvoering ligt in handen van de directeur, vier stafmedewerkers en ongeveer 180 gewaardeerde vrijwilligers.

De vacante bestuursposities

Het bestuur wil zich door de genoemde ambities graag versterken met

🟥 Drie leden van het bestuur

met aandachtsgebieden

 • evenementen & beleving,
 • cultuur en historie,
 • bedrijfsvoering

Je bent goed in minimaal één van de drie aandachtsgebieden en als nieuw lid beschik je over de nodige tijd en breng je mee:

 • de intrinsieke motivatie om te helpen het landgoed een generatie verder te brengen;
 • energie, vernieuwingsdrang en creativiteit;
 • visie en enthousiasme;
 • jeugdigheid in brede zin;
 • affiniteit met de streek;
 • bestuurlijke ervaring;
 • samenwerkingsgerichtheid;
 • voldoende beschikbaarheid.

De opgetelde ervaring van het huidig bestuur is groot. Dus ook als je starter bent in bestuur of toezicht, ben je van harte welkom.

Reactie & procedure

Denk je (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de bestuursfunctie bij landgoed Verhildersum? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met cv in pdf-formaat te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Bel dan met Roel Jasper, bereikbaar op 050-3112502.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je teruglezen in onze privacy policy.