termijn verstreken

OV-bureau Groningen Drenthe zoekt:

DIRECTEUR

Reactie & procedure

Denkt u op basis van de geschetste profielen een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid van de Raad van Commissarissen bij Wierden en Borgen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV vóór 8 januari a.s. te sturen aan roel&jasper, t.a.v. drs. R. Jasper, telefoon (050) 3112502, e-mail: [email protected] .

Wilt u in de brief aangeven naar welke positie uw voorkeur uitgaat? Indien u de bijzondere positie van huurders-commissaris ambieert, wilt u dan onderbouwen welke kwaliteiten hiervoor in uw voordeel spreken? De benoeming van beide leden van de Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

De Fit & Propertoets (door de Autoriteit Woningcorporaties) maakt deel uit van de selectieprocedure.