termijn verstreken

Landschapsbeheer Drenthe

directeur-bestuurder

ondernemend & sociaal

Landschapsbeheer Drenthe

zoekt een nieuwe directeur-bestuurder. Als je een ondernemende, koersvaste directeur-bestuurder bent met hart voor natuur en mensen dan zien we graag je sollicitatie tegemoet.

šŸŸ„DIRECTEUR-BESTUURDER

0,8 fte

ondernemend & sociaal

Je bent een teamgerichte netwerker met verbindende kwaliteiten. Je staat tussen en voor de mensen. Je geeft ruimte en vrijheid op basis van de afspraken en de resultaatverplichtingen die er zijn. Je maakt makkelijk contact en geeft vertrouwen. Je hebt oog voor wat er speelt in de teams, bent geĆÆnteresseerd en hebt aandacht voor lief en leed.

Je geeft op een uitnodigende en inspirerende wijze leiding en sturing aan de vastgestelde koers. Die koers is richtinggevend, waardoor de kaders helder zijn en blijven. Je bent iemand die herkent wat er buiten gebeurt, steeds de samenhang ziet en verbindingen legt tussen externe ontwikkelingen. Je ziet kansen en creƫert mogelijkheden. Je bent slagvaardig, houdt van orde en overzicht en bent concreet.

Je zorgt voor een vertrouwensrelatie met de raad van toezicht en stemt regelmatig met ze af.

Politiek bestuurlijke processen snap je als geen ander. Je hebt een neus voor de politieke wensen en vragen, investeert in de relatie met politieke beslissers.

Je bent een netwerker pur sang.Ā  Je bent in staat om het bestuurlijke en zakelijke netwerk je snel eigen te maken. Naar buiten toe ben je het boegbeeld, een moderne en eigentijdse directeur, iemand die stevig in de schoenen staat en voor de organisatie.

De organisatie

Landschapsbeheer Drenthe is een stichting. De professionele werkorganisatie staat onder leiding van een directeur-bestuurder. Het managementteam van de stichting bestaat uit vier leden, die leiding geven aan ongeveer 20 fte.

Naast het management acteert een raad van toezicht. Binnen de organisatie is een personeelsvertegenwoordiging actief, zij geven regelmatig advies over zaken waar het de belangen van het personeel betreft, tevens hebben ze twee keer per jaar overleg met de raad van toezicht.

De medewerkers zijn betrokken en passievol in hun werk. Er is een grote mate aan vrijheid om werk en privƩ te kunnen combineren, medewerkers waarderen de ruimte die ze hiervoor krijgen evenals de eigen regie over de wijze waarop ze hun werk uitvoeren.

Stichting Landschapsbeheer Drenthe werkt met 26 medewerkers en een jaarbudget van ongeveer
2,5 miljoen aan de integrale opgaven van behoud, beheer en versterking van de natuurkwaliteit en de historische- en aardkundige waarden van Drenthe, waaronder diverse monumentale bomen en cultuurhistorische- en aardkundige elementen. Tevens is ze een kennisorganisatie. Landschapsbeheer draagt actief bij aan het doen van analyses, onderzoek en geeft advies en scholing over diverse projecten.

Landschapsbeheer werkt aan landschapsherstel in eigendom van particulieren, agrariƫrs en overheden. De medewerkers van Landschapsbeheer zijn intensief betrokken bij het provinciale en lokale natuur- en landschapsbeleid en begeleiden, adviseren en ondersteunen vrijwilligers, buurtgroepen en aannemers bij de uitvoering hiervan.

De werkzaamheden aan het landschap kunnen goed uitgevoerd worden door het onderhouden van het contact met zoā€™n 6500 vrijwilligers, verdeeld over 500 groepen. De vier regioteams van streekbeheer bieden aan de terreineigenaren en de vrijwilligers actieve ondersteuning.

Landschapsbeheer Drenthe is een organisatie die een grote mate van betrokkenheid kent. Met de provincie heeft ze een subsidierelatie op basis van programmaā€™s en projecten. De provincie werkt momenteel aan een Drents Programma voor het Landelijk Gebied. Hierin is een rol weggelegd is voor Landschapsbeheer Drenthe, welke dat is zal de komende periode vorm krijgen, ook in samenspraak met de andere groene organisaties waar intensief mee wordt samengewerkt.

Ontwikkelingen

De transitie van het agrarisch cultuurlandschap zal impact hebben op de werkzaamheden van landschapsbeheer Drenthe waar de nieuwe directeur-bestuurder mee te maken krijgt. Voorbeelden hiervan zijn: klimaatverandering en daardoor meer aandacht voor de zorg om de biodiversiteit en noodzaak tot energietransitie, de wateropgave, maatschappelijke aandacht voor de stikstofaanpak en ontwikkelingen omtrent Natura 2000 en natuurherstel. Het is voortdurend balans zoeken tussen landbouw, natuur, biodiversiteitsherstel, erfgoed, water, landschap, wonen, ondernemen en infrastructuur. Landschapsbeheer Drenthe werkt concreet aan verbindingen tussen burgerinitiatieven en projecten van overheden, de inrichting van het landschap, het onafhankelijker worden van subsidies en het realiseren van een stabiele en duurzame inkomstenstroom.

De huidige ontwikkelingen vragen om een doorontwikkeling van de huidige koers. De nieuw te benoemen directeur-bestuurder zal dit traject vervolg geven. Ook voor de interne organisatie vragen een aantal zaken om aandacht, zoals het klantvolgsysteem, de website en het strategisch personeelsplan opgepakt.

In het kort zoeken we een directeur-bestuurder die;

 • een academisch werk- en denkniveau heeft;
 • de groene sector kent en brede belangstelling heeft voor en kennis heeft van het (Drentse) landschap;
 • ondernemend is in het complexe krachtenveld van natuur en landschap, hierin koersvast alsook wendbaar is en kansen en mogelijkheden ziet;
 • communicatief en empathisch is, houdt van het persoonlijke contact en medewerkers hun ruimte geeft;
 • een zakelijke inslag heeft en kennis van de financiĆ«le administratie, zorg draagt voor minder afhankelijkheid van subsidiestromen;
 • eindverantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van de organisatie en daaraan sturing geeft en de medewerkers daarbij betrekt;
 • veel affiniteit heeft met politieke besluitvormingsprocessen, investeert in de relatie van politieke beslissers en een netwerker is;
 • goed weet om te gaan met de verschillende belangen en partijen in het speelveld;
 • een verbinder is, met humor en relativeringsvermogen, anderen ruimte geeft en ervoor zorgt dat er een vertrouwenwekkende sfeer bestaat;
 • het boegbeeld is waar nodig, maar vooral anderen het podium gunt

Competenties

 • Visiegericht: je bent in staat een visie te ontwikkelen op organisatie en overstijgend niveau;
 • Planmatig en koersvast: je kan complexe lange termijn doelstellingen markeren en uitvoeren, bent daadkrachtig en richtinggevend;
 • Empathisch: je bent benaderbaar, een mensen-mens, in het contact sta je open voor de gevoelens, motivatie en houding van anderen;
 • Communicatief: je kunt helder communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.

Wat we je bieden

Een inspirerende werkomgeving met betrokken mensen die liefde hebben voor natuur en landschap. De functie is ingeschaald in schaal 11 van de cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel de landschappen is van toepassing (www.vbne.nl). De aanstelling is 0,8 fte in eerste instantie voor een jaar, met zicht op een vast dienstverband, een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Reactie & procedure

Landschapsbeheer Drenthe laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Saskia Borgers, telefoonnummer 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cvā€™s van geschikte kandidaten aan Landschapsbeheer Drenthe worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Denk je op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van directeur-bestuurder bij Landschapsbeheer Drenthe in Assen? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met cv in pdf-format te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]

Je ontvangt van ons en ontvangstbevestiging inclusief de tijdsplanning van de gesprekken.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in onze privacy policy.