KwadrantGroep te Drachten zoekt:

BESTUURSADVISEUR VASTGOED

strategisch, analytisch, solide

De KwadrantGroep
De KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg. De KwadrantGroep biedt een totaalpakket aan ouderenzorg, zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt en in samenwerking met lokale organisaties en de gemeenschap. Dat is de kracht van de verbinding.

De KwadrantGroep bestaat uit sterke merken; de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, Zorgmaatwerk (ambulante GGZ) en servicepakket PluZ.

De KwadrantGroep is er voor alle inwoners in wijken en dorpen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit doet ze door een totaalpakket aan zorg te bieden; van huishoudelijke hulp tot complexe zorg thuis, van zorg in onze locaties tot specialistische behandeling, zodat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De KwadrantGroep is een aantrekkelijke werkgever, de professionals krijgen alle ruimte zichzelf te ontplooien. Het hoofdkantoor staat in Drachten.

De KwadrantGroep zoekt:

BESTUURSADVISEUR VASTGOED

Je functie
Je bent dé sleutelpersoon van de KwadrantGroep met betrekking tot de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille. Je stelt het strategisch vastgoed plan op en stelt deze regelmatig bij. Je vertaalt het plan naar tactische huisvestingsplannen per locatie. Je bent de aanjager van de transformatie van de vastgoedportefeuille en je draagt actief bij aan de implementatie van het strategisch vastgoedplan. Daarbij ben je onderzoeker, projectmanager en ambassadeur van en voor de organisatie. Dit vergt zowel vakinhoudelijke kennis als persoonlijke stevigheid.
Als bestuursadviseur vastgoed rapporteer je direct aan de Raad van Bestuur en voer je je werk uit in afstemming met de afdeling Vastgoed.

Context
In de ouderenzorg was vastgoed jarenlang vooral ondersteunend aan het primaire zorgproces. De afgelopen jaren is de vraag van de klant sterk veranderd en de regelgeving in de zorg is ook sterk gewijzigd. Zorgvastgoed zal op haar eigen merites moeten worden beoordeeld. Vastgoed is immers langcyclisch van karakter terwijl zorg in zichzelf kortcyclisch is.

Dit vraagt andere aansturing en beoordeling. Naast het goed beheren van de bestaande portefeuille is in dit sterk veranderende landschap de transformatie van de portefeuille de grote opgave. Herontwikkeling van (verouderde) gebouwen, ontwikkeling van nieuwe concepten en het herijken van de relatie vastgoed en zorg zijn hierbij de centrale vragen. En dat in een situatie waarin langjarige risico’s, zoals die met vastgoed verbonden zijn, goed beheerst blijven.

Wat doe je?

 • je onderhoudt intensieve relaties op strategisch en tactisch niveau met externe partners en stakeholders van de KwadrantGroep op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en transformatie van bestaand vastgoed. Je stemt dit relatiebeheer natuurlijk af met de collega’s van de afdeling vastgoed, de Raad van Bestuur en de leden van het Bestuursteam/MT;
 • je weet je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een professionele vastgoedorganisatie binnen de KwadrantGroep;
 • je vertegenwoordigt de KwadrantGroep op vastgoedgebied in diverse samenwerkingsverbanden en /of overlegsituaties;
 • je adviseert het Bestuur en overig management op het gebied van vastgoed, je bent verantwoordelijk voor het opstellen en de implementatie van beleid op het gebied van transitie (verbouw) en ontwikkeling van vastgoed;
 • je onderzoekt samen met stakeholders de mogelijkheden voor ontwikkeling en/of transitie van bouwprojecten vanuit het strategisch vastgoedplan;
 • je ontwikkelt voor de KwadrantGroep rendabele projecten door combinatie van gedegen marktkennis, creativiteit, originaliteit, financieel inzicht, realiteitsbesef en overtuigingskracht (intern en extern).

Wat neem je mee?

 • je hebt academisch werk -en denkniveau en ruime ervaring met en kennis van een breed spectrum van de gezondheidszorg/welzijnssector en in het bijzonder van de ontwikkelingen in de betreffende sector;
 • je hebt kennis en inzicht in vastgoedontwikkeling en opdrachtgeverschap;
 • je hebt actuele kennis van assetmanagement vastgoed en alles wat daarbij komt kijken. Je hebt een heldere visie op het gebied van assetmanagement;
 • je toont ondernemerschap en je bent een enthousiaste netwerker en verbinder. Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • je bent een goede onderhandelaar en je bent resultaat gericht.

De KwadrantGroep biedt…
een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief. Daarnaast krijg je uitstekende opleidingsmogelijkheden en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Het kantoor is eenvoudig bereikbaar, want gelegen aan de afrit van de A7 te Drachten. Het salaris is gebaseerd op salarisschaal FWG 75 (max ± €90.000), natuurlijk afhankelijk van de mate waarin jij past bij het profiel.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.
Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie Bestuursadviseur vastgoed bij de KwadrantGroep? Dan nodigen wij je graag uit om je brief met CV tot uiterlijk 17 juni a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]
Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.