termijn verstreken

De Huismeesters

beleidsadviseur wonen

kwaliteitsgericht | analytisch | verbindend

Wil je werken bij een organisatie met een grote maatschappelijke betekenis? Kun je mensen met elkaar verbinden om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren? Ben je in staat om het werkplezier van jezelf en anderen te vergroten? Heb je visie, kom je met ideeën en houd je van hard (samen) werken?  Dan zoeken wij jou!

🟥 BELEIDSADVISEUR WONEN

kwaliteitsgericht | analytisch | verbindend

Wij zijn een solide buurtcorporatie met zo’n 9000 verhuureenheden in de stad Groningen

Wij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen. Betaalbaarheid en kwaliteit zijn daarin leidend. Dit doen wij als De Huismeesters met ruim 85 betrokken medewerkers.

Wij zijn ambitieus. Verduurzaming van het vastgoed, optimaliseren van de leefbaarheid en een uitstekende dienstverlening zijn onze belangrijkste doelstellingen. De stad Groningen een beetje beter maken. Met name voor onze doelgroepen. Dit doen wij niet alleen. Wij werken nauw samen met huurdersvertegenwoordigers, maatschappelijke partners, collega-corporaties en de gemeente Groningen. Wij zoeken daarbij altijd naar een balans tussen maatschappelijk en financieel rendement.

De organisatie kent een afdeling Wonen, een afdeling Vastgoed en een afdeling Bedrijfsvoering. De managers van deze drie afdelingen vormen samen met de directeur bestuurder het Managementteam.

De functie

Als Beleidsadviseur Wonen weet jij straks als geen ander welke volkshuisvestelijke vraagstukken er op dit moment spelen. Je bent in staat om een strategische visie te vertalen naar praktisch uitvoerbaar beleid dat werkbaar is voor jouw collega’s. Daarin zoek je nadrukkelijk de verbinding en samenwerking met hen. Je bent zowel beleidsmatig als uitvoerend actief. Je voert marktonderzoek uit en adviseert onze organisatie op het brede aandachtsgebied van wonen. Naast het ontwikkelen van beleid heb je aandacht voor het implementeren, evalueren en actualiseren van beleid. Je voert de regie bij periodieke visitaties en andere projecten. En je levert een bijdrage aan de jaarlijkse cyclus van de prestatieafspraken met de gemeente en huurdersorganisatie op de specifieke thema’s sociaal en leefbaarheid.

Als beleidsadviseur overleg je veel met in- en externe partijen, waarna je de inhoud vertaalt naar de interne organisatie. Je bewaakt de verbinding en bent verantwoordelijk voor de integraliteit tussen de verschillende beleidsonderdelen. Je krijgt collega’s en huurders mee in het leveren van ideeën voor nieuw beleid en het uitvoeren van vastgesteld beleid. Je maakt onderdeel uit van het team Wonen en legt verantwoording af aan de Manager Wonen.

Onze gewenste kandidaat

Je hebt uitstekende advies- en communicatieve vaardigheden en bent een stevige gesprekspartner. Je bent een generalist met strategisch denkniveau en hebt ervaring met projectmanagement.

Ervaring binnen de corporatiesector is geen vereiste. Wel vinden we het belangrijk dat je affiniteit hebt met de wereld van woningcorporaties. Je hebt een visie op wonen en wilt invloed hebben door het maken van beleid dat past bij de ambitie en doelen van De Huismeesters.

Daarnaast beschik je over:

  • hbo-/wo-werk- en -denkniveau;
  • minimaal twee tot drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
  • inzicht in hoe beleid tot stand komt en de stappen daarbinnen;
  • een brede maatschappelijke visie en je beschikt over politieke sensitiviteit;
  • overtuigingskracht, een proactieve houding en je bent resultaatgericht;
  • ervaring met strategische en tactische beleidsontwikkeling, je kunt beleid helder vertalen naar tactisch en operationeel niveau;
  • creativiteit, innovatiekracht en flexibiliteit.

Als je daarnaast met een vlotte pen aansprekend beleid kan schrijven, dan zijn we helemaal blij!

Het aanbod

Naast enthousiaste collega’s en een prettige werksfeer biedt De Huismeesters je een functie met ruimte voor persoonlijke groei. En bied je een functie van 36 uur per week voor de duur van een jaar. Als het van twee kanten bevalt, wordt dit na een jaar omgezet in een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten. Het salaris is conform de CAO Woondiensten, schaal J. Het bruto maandsalaris is maximaal € 5.083,- op basis van 36 uur. Dit is afhankelijk van de mate waarin het profiel en jij op elkaar passen.

Meer informatie over De Huismeesters vind je op www.dehuismeesters.nl.

Reactie & procedure

De Huismeesters laat zich in deze procedure begeleiden door Marieke Kamminga en Roel Jasper van bureau roel&jasper. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert roel&jasper de best passende kandidaten aan De Huismeesters, die daaruit een selectie maakt van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Marieke Kamminga en Roel Jasper, telefoonnummer 050-3112502.

Denk jij op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de Beleidsadviseur Wonen? Dan nodigen wij je graag uit om je brief met cv in PDF-format uiterlijk 24 oktober 2021 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging inclusief de tijdsplanning van de gesprekken. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan zijn terug te lezen in onze privacy policy.