termijn verstreken

gemeente Heerenveen

afdelingshoofd maatschappelijke ontwikkeling – lid MT

inspirerend | verbindend | resultaatgericht

Gemeente Heerenveen

Werken bij de gemeente Heerenveen is werken in een organisatie met vele gezichten. Een plaats met stadse allure en een uitgestrekt buitengebied met levendige dorpen. In ons werk houden we de regie goed in handen en geven we veel ruimte voor eigen initiatieven. Heerenveen is ambitieus, creatief en volop in beweging. Werken bij de gemeente Heerenveen betekent dat je een bijdrage levert aan de Heerenveense samenleving en tegelijkertijd werkt aan je eigen ontwikkeling.

Binnen de gemeente Heerenveen werk je volgens de volgende vier leidende organisatieprincipes:

 • We richten ons op buiten.
 • We zijn transparant en vragen feedback.
 • We verdienen vertrouwen (investeren in relatie, controle op specifieke afspraken – hoog in vertrouwen, laag in tolerantie).
 • We zorgen voor balans tussen wat moet en wat kan.

Meer informatie over leiderschapsprincipes binnen de gemeente Heerenveen, vind je HIER.

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Heerenveen is in 2018 ontstaan door de samenvoeging van twee afdelingen (beleid & regie en uitvoering & ondersteuning). In de afdeling zijn alle taken en functies in het sociaal domein samengevoegd. Hierdoor is er een eenduidige en samenhangende aansturing, zodat de inhoudelijke doelen en de koers van de organisatie eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden.
De nieuw ontstane afdeling heeft een koers uitgezet en deze is vertaald in een organisatie-ontwikkeltraject. De eerste stap in de ontwikkeling legt de focus op de samenwerking binnen de afdeling en het gezamenlijk sturen.

Wegens vertrek van het huidige interim-hoofd zoeken we een enthousiasmerend

🔴 AFDELINGSHOOFD MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

lid MT

Als hoofd van de afdeling stuur je primair de veranderopgaven aan

Deze veranderopgaven zijn de transformatie in het sociaal domein en de organisatieontwikkeling die nodig is om opgaven en transformatie te realiseren. Verbinding met (doelen van) college, directie, collega-afdelingshoofden en externe ketenpartners is daarbij van groot belang en je draagt daar op een natuurlijke wijze aan bij. Je zorgt voor richting, duidelijke sturing en prioriteitstelling, zodat er gericht en effectief wordt samengewerkt aan opgaven op het gebied van het sociaal domein, veiligheid, onderwijs, sport en cultuur en accommodaties.

Je bent verantwoordelijk voor heldere rollen en professionalisering van de rollen en je stuurt op adequate bedrijfsvoering en passende inzet van bedrijfsmiddelen binnen de afdeling. Vanuit jouw ervaring zorg je voor het integraal ontwikkelen van de bedrijfsvoering en de kwaliteit binnen de afdeling.

De medewerkers beleid & regie (24 fte) worden rechtstreeks aangestuurd door het afdelingshoofd. De dagelijkse coördinatie is in handen van drie strategische beleidsadviseurs.
Bij uitvoering & ondersteuning (97 fte) sturen vijf teamleiders elk meerdere teams in de uitvoering aan. De totale afdeling omvat 121 fte.

Als afdelingshoofd ben je lid van het gemeentelijke managementteam. Dit team van directie, afdelingshoofden en concerncontroller werkt gezamenlijk aan de maatschappelijke opgaven, is transparant en vraagt elkaar feedback en zorgt samen voor balans tussen wat moet en wat kan.

Je geeft de functie verder kleur door

 • oog te hebben voor de inhoud van het werk van medewerkers en wat zij nodig hebben. Je creëert voor hen de veilige werkomgeving, zodat de medewerkers hun werk goed kunnen doen. Je brengt de directie in positie om de voor de afdeling noodzakelijke voorwaarden te creëren.
 • de samenwerking in het integrale en opgave gestuurde werken te stimuleren. Daarbij geef je stabiliteit en structuur en zorg je voor helder eigenaarschap bij je medewerkers.
 • vernieuwing en verbetering te stimuleren zonder de inhoudelijke deskundigheid van medewerkers over te nemen.
 • transparant te rapporteren aan de directie en het bestuur over de realisatie van de doelen en opgaven.
 • eindverantwoordelijk te zijn voor de advisering aan het bestuur vanuit de afdeling en je managet de verwachtingen van bestuurders.
 • een scherp oog te hebben voor de concernbelangen en -doelen en een pro-actieve bijdrage hieraan te leveren.

Jij hebt het in huis

Je bent een aanspreekbare, enthousiasmerende en resultaatgerichte leider met veranderkwaliteiten. Ook ben je een verbinder. Je zoekt zelf de samenwerking op en je verbindt anderen met de doelen. Je bent besluitvaardig, je brengt structuur aan en je zorgt voor het borgen van veranderingen. Je doet dit vanuit inspirerend leiderschap met een natuurlijk overwicht en inlevingsvermogen.
Strategisch denkvermogen, verandervaardigheden zijn jouw kwaliteiten. Je bent goed in het vertalen van strategie naar de praktijk en andersom. Bij complexe vraagstukken vind jij het een uitdaging om in de afweging van bestuurlijke belangen, organisatiebelangen en persoonlijke belangen van medewerkers de balans te vinden.
Natuurlijk voel je je prettig in een bestuurlijke werkomgeving en heb je een sterke antenne voor politiek bestuurlijke afweging. Je kunt de spanningsvelden tussen de huidige praktijk en de nieuwe ontwikkelingen goed hanteren.
Verder heb je

 • aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • meerjarige managementervaring in veranderprocessen in een gemeentelijke organisatie;
 • affiniteit met de verschillende vakgebieden van de afdeling;
 • inlevingsvermogen en zelfreflectie;
 • de competenties: besluitvaardigheid, helicopterview, doorzettingsvermogen en stressbestendigheid.

Heerenveen biedt jou

Een uitdagende functie (36 uur) in een ambitieuze en groeiende organisatie waar ruimte is voor initiatief en ontwikkeling. Je gaat werken in een prettige, informele werksfeer met enthousiaste en gedreven collega’s. Naast inhoudelijke uitdagingen bieden we jou een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Aansluiting bij de pensioenregeling ABP en flexibele mogelijkheden om je Individueel Keuze Budget (IKB) in te zetten. Hierdoor heb je meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Het IKB bedraagt 17,05 % van je brutosalaris.

Afhankelijk van je ervaring en opleiding bieden we je een salaris in schaal 13 van minimaal € 4.490,- tot maximaal € 5.984,- per maand bij een 36-urige werkweek. Onder omstandigheden is een arbeidsmarkttoelage bespreekbaar.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Heerenveen? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met CV uiterlijk 10 juni a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je teruglezen in onze privacy policy.