termijn verstreken

Omgevingsdienst Groningen

accountmanager

verantwoordelijk | signalerend | verbindend

Omgevingsdienst Groningen

‘In alles wat wij doen dragen wij bij aan een veilige en schone leefomgeving’. Dat is de missie van de Omgevingsdienst Groningen (ODG).

De ODG te Veendam verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH) op het gebied van milieu, bouwen en wonen. Dit doet ze in opdracht van en samen met de 12 Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Dagelijks zetten de medewerkers van ODG zich in om de inwoners van onze provincie veilig te laten wonen, werken en recreëren, in een gebied met zware industrie, agrarische bedrijven, multinationals en de grootste zeehaven van Noord Nederland.

Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de ODG eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen).

Wat doet de ODG?

Er zijn verschillende wetten en regels die het milieu en onze leefomgeving moeten beschermen. Denk hierbij aan thema’s als energie, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. De ODG controleert of bedrijven in onze regio zich aan deze regels houden – in opdracht van de gemeente of provincie. Dat doet ze met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Daarbij is de ODG één van de zes omgevingsdiensten in Nederland die gespecialiseerd is in toezicht op risicovolle bedrijven die werken met veel gevaarlijke stoffen.

De kracht van samen

Naast de samenwerking met de opdrachtgevers werken de medewerkers ook nauw samen met andere overheidsorganisaties, zoals de brandweer, waterschappen, Rijkswaterstaat, politie en justitie. Samen met hen zet de ODG zich in voor een veilige schone leefomgeving. De ODG is dan ook overtuigd van de kracht van samen! 

De medewerkers

De ODG is een jonge organisatie met trotse medewerkers die het doel hebben om onze regio veilig en schoon te houden. Binnen de ODG is er volop ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Momenteel werken er 190 medewerkers.
Voor relatie- en contractmanagement met haar opdrachtgevers zoekt Omgevingsdienst Groningen jou als

🔴 ACCOUNTMANAGER

 

De inhoud van je werk omvat een drietal terreinen

 1. contractvorming, contractbewaking en rapportages
 2. dagelijkse contacten/relatie met opdrachtgevers onderhouden
 3. advisering directeur en MT
1. Contractvorming, contractbewaking en rapportages
 • Samen met het MT stel je de jaaropdrachten op en stemt deze af met de opdrachtgevers. Je zorgt voor bestuurlijke besluitvorming (in de colleges) in overleg met de opdrachtgevers.
 • In samenspraak met het MT stel je meerwerkopdrachten samen en stelt deze vast met de opdrachtgevers. Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor het goed uitzetten van de meerwerkopdracht in de interne organisatie en je zorgt er samen met het team Financiën voor dat er facturatie kan plaatsvinden.
 • Je stelt rapportages voor de opdrachtgevers op. Je bent als accountmanager verantwoordelijk voor de planning en het bewaken van het proces.
 • Accountmanagement als team (je collega en jij) levert maandelijks input voor de managementinformatie, op het gebied van de voortgang van de jaaropdracht, de meerwerkopdrachten en over bijzonderheden bij opdrachtgevers.
2. Dagelijkse contacten/relatie met opdrachtgevers onderhouden
 • Je bevordert op een zakelijke manier de samenwerking tussen de ODG en de opdrachtgevers:
  – De ‘dagelijkse’ knelpunten tussen opdrachtgevers en de ODG los je op.
  – Je onderhoudt een goede relatie op ambtelijk.
 • Je brengt belangrijke aandachtspunten in bij de directeur/MT.
 • En je schakelt alle knelpunten op inhoudelijk gebied door naar de
3. Advisering directeur en MT
 • Je signaleert, analyseert en evalueert nieuwe trends en ontwikkelingen (wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in vraag naar producten).
 • Je vertaalt deze trends en ontwikkelingen naar mogelijke strategieën voor de ODG.
 • Je adviseert directie en MT in geval van calamiteiten bij

Jij hebt

 • een afgeronde HBO/WO-opleiding, bijvoorbeeld Commerciële Economie;
 • minimaal 3-5 jaar vergelijkbare werkervaring;
 • affiniteit met VTH taken;
 • rijbewijs B.

Je profiel

 • je hebt ervaring in een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie met de daarbij horende financiële afrekeningen;
 • je kunt snel financieringsstructuren doorzien en je kunt je snel nieuwe processen eigen maken;
 • je bent vaardig in het ontwikkelen van project- en uitvoeringsplannen;
 • je hebt inlevingsvermogen, je kunt tegen een stootje en het ongezegde hoor je ook;
 • je kunt helder uitleggen en je communiceert makkelijk;
 • je hebt gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen;
 • je kunt ontwikkelingen met een hoog abstractieniveau begrijpen en je kunt deze vertalen naar tastbare begrippen.

De Omgevingsdienst Groningen biedt je

Een jonge organisatie met een opgave en een omvang die maakt dat het werk uitdagend en interessant is, er korte lijnen zijn en overzichtelijke processen. In een informele bedrijfscultuur. Omgevingsdienst Groningen is een kennisorganisatie en ze biedt haar werknemers volop mogelijk mogelijkheden om de kennis op peil te houden en verder te ontwikkelen. Voor een goede werk-privébalans zijn er flexibele werktijden en is het mogelijk om vanuit huis te werken (met laptop en werktelefoon). Tenslotte is je werkplek bij ODG makkelijk bereikbaar, ook met het openbaar vervoer.

De functie (32-36 uur per week) is gewaardeerd op schaal 12 van de CAR/UWO (maximaal €5.520,- bruto per maand). Daar bovenop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,45% van je bruto salaris. Het IKB kan maandelijks en voor meerdere doeleinden worden ingezet.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper. Je kunt hem voor nadere informatie bereiken via
050-3112502.

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van accountmanager bij Omgevingsdienst Groningen? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met CV uiterlijk 16 juni a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in onze privacy policy.