- roel&jasper - -

strategisch | versterkend | stimulerend

teamleider omgevingsontwikkeling

Expertisegebieden


Coevorden is een ambitieuze, middelgrote gemeente met sterke aandacht voor vernieuwing. De gemeente Coevorden kent naast de stad Coevorden 28 kernen en dat zorgt voor dynamiek en diversiteit in je werk. Met als uitgangspunt verbindend besturen werken 285 collega’s aan een leefbare en krachtige samenleving en hebben zij oog voor de context van elke wijk en elk dorp.

Door vertrek van de leidinggevende zoekt Coevorden binnen de afdeling Leefomgeving een

🔴 TEAMLEIDER OMGEVINGSONTWIKKELING

Team Omgevingsontwikkeling

In het team Omgevingsontwikkeling zijn beleid en uitvoering van o.a. duurzaamheid, omgevingsvergunningen, toezicht & handhaving en ruimtelijke ordening samengebracht. In het team werken ongeveer 30 medewerkers vanuit een klantgerichte houding aan aanvragen en initiatieven uit de samenleving en aan de implementatie van de Omgevingswet.

De producten die het team aflevert zijn onder andere: bouwvergunningen, toezicht en handhaving op bouwprojecten, een scherpe juridische blik op handhaving, bouwplannen en bestemmingsplannen.

In de uitvoering en de toetsing van de producten en diensten wordt voor een goede dienstverlening intensief samengewerkt met andere teams en met belanghebbenden in de samenleving.

Jouw rol

Inhoudelijk zorg je ervoor dat het team efficiënt en tevens afgewogen handelt in haar dagelijkse praktijk. Juist de onderwerpen waar je team zich over buigt zijn immers vaak complex en brengen dilemma’s op meerdere niveaus met zich mee. Denk aan de soms niet parallel lopende belangen van inwoners, collega’s en portefeuillehouders. Aan jou de taak de teamleden handvatten te geven eigenstandig en in teamverband met deze dilemma’s om te gaan én het team te vertegenwoordigen bij mogelijke (politiek-bestuurlijke) ophef rond zorgvuldig genomen beslissingen.

Het team is actief bezig met een professionaliseringstraject, waarin al serieuze stappen zijn gezet. Van jou verwachten wij dat je in deze ontwikkeling moeiteloos en enthousiast aansluit en je medewerkers faciliteert en ondersteunt in groei naar persoonlijk leiderschap.

Je zet je in voor de ontwikkeling van de medewerkers, die zich aanpassen aan de veranderende rol als gevolg van verbindend besturen, en voor hun bijdrage aan het functioneren van het team. Dit doe je door de koers van organisatie aan die van het team te verbinden, door kaders aan te geven en door resultaten te toetsen aan de geformuleerde doelstellingen. Samen met de programmamanager en de medewerkers zorg je dat de bijdrage van je team aan de Omgevingswet optimaal is.

Je helpt de organisatie mee ontwikkelen in het verbindend besturen en het anders samenwerken.

Jij als teamleider

Coevorden kiest er bewust voor om medewerkers veel verantwoordelijkheid te geven. Er wordt gericht geïnvesteerd in de medewerkers zodat zij het initiatief nemen om zinvol bij te dragen aan de dienstverlening van de organisatie. Ze streven daarbij naar een integrale aanpak.

Dit vraagt van elke medewerker om persoonlijk leiderschap en van jou als teamleider om coachend en faciliterend leiderschap.

Concreet

Gemeente Coevorden biedt je


De begeleiding is in handen van Roel Jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van teamleider Omgevingsontwikkeling bij de gemeente Coevorden? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met CV uiterlijk 15 september a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in onze privacy policy.