- roel&jasper - -

Gemeente Assen

senior adviseur economie

initiërend | netwerker | resultaatgericht

Expertisegebieden


Ben je een senior beleidsadviseur die voor de lange termijn het verschil wil maken? Ben je daarnaast innovatief en weet jij als geen ander te netwerken en verbinding te maken binnen een politiek dynamische omgeving? Dan is dit de baan voor jou!

Gemeente Assen

De gemeente Assen is een compacte familiestad met een uitgebreid aanbod aan voorzieningen en een onderscheidend aanbod aan bedrijven en instellingen. Het is prettig wonen, werken, ondernemen en (be)leven in Assen. Samen met Asser ondernemers en regiopartners werkt Assen aan een gezond en toekomstbestendig regionaal ecosysteem van bedrijvigheid, banen & Innovatie, verdienvermogen en werkgelegenheid. Voor de komende jaren richt Assen zich met de Economische agenda op het versterken van haar spilfunctie in de regio, het investeren in de economische kracht van Assen en het investeren in het mkb, ondernemerschap en innovatie.

Team

Het team Strategie en Advies, waar deze functie deel van uitmaakt, bestaat in totaal uit vijftig adviseurs. Zij werken energiek aan een gezonder, duurzamer, gastvrijer, veiliger en mooier Assen. Vanuit het team bestaat een veelheid aan samenwerkingsrelaties. Intern en extern. Assen ontwikkelt zich sterk op diverse terreinen. De adviseurs zijn trots daaraan bij te dragen. Binnen het team zijn alle beleidsterreinen aanwezig. Dat zorgt voor afstemming en goede samenwerking. Ook biedt het kansen aan de medewerkers zich breed te ontwikkelen.
In het Programma werk je samen met de adviseurs, maar ook met de accountmanagers en bedrijvenacquisiteur.

Voor de gemeente Assen zoeken wij een verbindende adviseur die samen met de stad werkt aan een bloeiend vestigings- en ondernemersklimaat.

🟥 SENIOR ADVISEUR ECONOMIE

De functie

Je levert een bijdrage aan het economisch beleid van Assen en betrekt collega’s van andere beleidsvelden om hiermee de dienstverlening van de gemeente als geheel te verbeteren. Je bedenkt passende adviezen voor de ontwikkeling van het vestigings- en ondernemersklimaat en economische structuurversterking. Je legt als econoom gemeentelijke verbindingen en dwarsverbanden met voldoende aandacht voor de belangen van andere partijen, zoals bedrijven en kennisinstellingen.

Jij signaleert proactief kansen die je vertaalt naar concrete acties en projecten om de ambities van het Programma Economische Agenda te helpen realiseren. Je hebt een frisse blik op het werkveld, je kan out of de box denken en weet jouw ideeën door te vertalen naar kansen voor Assen. Je bent een echte netwerker en je hebt een groot aandeel in het onderhouden van de relaties met grote werkgevers en Rijksdiensten. Je hebt enige affiniteit met (het ondersteunen van) lobby en ervaring is een pré.

Als senior adviseur economie heb je een netwerk in bestuurlijk Nederland. Je bent trekker van binnenlandse lobbytrajecten en je vertaalt landelijke projecten naar kansrijke projecten voor Assen. Daarnaast ben je de linking pin tussen onze lobbyist in Brussel en onze organisatie als het gaat om het benutten van Europese fondsen en het ontwikkelen van kansrijke Europese projecten.

Jij

Als senior adviseur economie ben je gericht op de langere termijn en weet je met ondernemingszin en creativiteit het verschil te maken. Je bent in staat om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en met je helicopterview de economische thema’s in een breder verband te bekijken. Je bent resultaat- en toekomstgericht.

Jouw competenties

Wij vragen

Wij bieden


De begeleiding is in handen van Roel Jasper van roel&jasper. Hij geeft graag antwoord op je vragen. Bel 050-3112502.

Denk je (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor deze functie? Stuur dan een brief en CV in PDF-format naar [email protected].

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan zijn terug te lezen in onze privacy policy.