termijn verstreken

DNK, Assen

lid raad van toezicht

financieel-economisch profiel

Stichting DNK

Oorsprong, nieuw complex

In 2012 opende De Nieuwe Kolk haar deuren. Een bijzonder, onder architectuur ontworpen, cultureel complex in het hart van Assen en dé plek voor podiumkunsten, film, boeken, beeldende kunst, lekker eten en drinken en zakelijke eventmogelijkheden. Het aanbod van DNK kent grote belangstelling. Gemiddeld start er elke dag op ieder uur een activiteit en daarmee trekt DNK jaarlijks 475.000 bezoekers naar het complex. Het is een van de grootste spelers op het gebied van kunst- en cultuur en vrije tijd in Drenthe. Het theater wordt geroemd om zijn akoestiek, bereikbaarheid en gastvrijheid. De bibliotheek werd al in het eerste jaar genomineerd tot beste bibliotheek van Nederland en de bioscoop kent moderne, luxueuze faciliteiten. Voor de zakelijke markt zijn er optimale en unieke mogelijkheden voor congressen en events.

Samenwerking/fusie

Sinds de start in 2012 is ingezet op samenwerking tussen de verschillende publiekspartijen die zich hebben gehuisvest in De Nieuwe Kolk. Bibliotheek Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk zijn op 1 januari 2017 bestuurlijk en organisatorisch gefuseerd naar één geïntegreerde organisatie: DNK.

DNK levert een grote inhoudelijke meerwaarde door unieke combinaties en mogelijkheden. In de benadering van de markt bundelt DNK het beste wat podiumkunsten, film en de educatieve en informatieve waarde van de bibliotheek te bieden heeft en daarmee is Drenthe in haar hoofdstad een relevante speler van grote maatschappelijke waarde rijker. De stichting DNK kent een nauwe relatie met de gemeente Assen als belangrijkste stakeholder.

Organisatie

Tot voor de Corona-crisis trok de gezamenlijke organisatie op jaarbasis ruim 475.000 bezoekers. Momenteel wordt op creatieve wijze constant ingespeeld op de mogelijkheden die er wél zijn om attractief te zijn voor de verschillende doelgroepen.

De huidige situatie én de blijvende ambitie voor duurzaam succes van DNK vraagt om een wendbare organisatie die adequaat is ingericht en gefaciliteerd. De werkzaamheden spelen zich af in vier afdelingen: bedrijfsvoering, programmering & innovatie, marketing & sales en finance & hrm.

Aan deze inrichting van de organisatie ligt de visie van DNK ten grondslag. Deze visie betreft het proces van samenwerking en kruisbestuiving tussen de onderlinge afdelingen, waarbij wordt gedacht en gewerkt vanuit de verschillende klantsegmenten en de verschillende functies van onze organisatie. Kennis, kunde, houding en gedrag zijn een voorwaarde voor het slagen van deze missie, waarbij de kernwaarden ‘verbinden’, ‘samenwerken’, ‘gastgericht’ en ‘oorspronkelijk’ van toepassing zijn. Dit leidt, juist ook nu, tot een passend aanbod voor onze markt, nieuwe projecten, nieuwe product-markt-combinaties en nieuwe diensten.

De organisatie kent een omvang van ca. 70 fte en wordt geleid door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft een samenstelling van vijf leden. Het rooster van aftreden leidt tot de vacature voor een lid van de Raad van Toezicht.

Algemene beschrijving samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van DNK bestaat uit vijf leden: de voorzitter, de vicevoorzitter en overige leden.

De leden van de Raad van Toezicht hebben diverse inhoudelijke achtergronden, waarbij een differentiatie is aangebracht in de aandachtsgebieden:

 • bestuurlijk;
 • financieel-economisch;
 • juridisch;
 • cultureel;
 • ondernemerschap.

De leden beschikken los van de hierboven genoemde inhoudelijke aspecten ook in bredere zin over relevante kennis, ervaring en netwerken die ten gunste kunnen komen aan de stichting DNK. Derhalve kan een lid van de Raad van Toezicht getypeerd worden als een generalist met een specialisme.

De bestuurlijke structuur en werkwijze van de stichting is gevormd met inachtneming van de Code Cultural Governance. Deze code is dan ook leidend voor het besturen van de stichting DNK.

Om haar toezichthoudende rol adequaat uit te kunnen voeren zoekt de Raad van Toezicht een

🔴 Lid Raad van Toezicht

met financieel-economisch profiel

U als lid:

 • heeft kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van instellingen;
 • heeft kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de organisatie en de relevante eisen en regels;
 • bent in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
 • heeft ervaring met strategische investeringsbeslissingen en financieringsvraagstukken;
 • heeft kennis van de regels voor (financiële) (jaar-)verslaglegging;
 • bent als lid van de auditcommissie een goede gesprekspartner voor de accountant en u kunt achter de cijfers kijken;
 • heeft een brede culturele maatschappelijke belangstelling;
 • bent een teamspeler;
 • heeft kennis en/of ervaring met stichtingen;
 • woont in de Noordelijke regio.

U hebt bij voorkeur een achtergrond als accountant. Naast kennis wordt van u als commissaris verwacht dat u verbindend kunt communiceren om met afstand én betrokkenheid invulling te geven aan uw toezichtrol.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een goede balans tussen diverse achtergronden (leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond) van de individuele leden.

Reactie & procedure

Denkt u (m/v) op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie in de Raad van Toezicht bij DNK? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv in pdf-format uiterlijk 22 november a.s. te sturen aan [email protected] t.a.v. Roel Jasper.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Jasper, 050-3112502.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.