- roel&jasper - -

Pro-Bedrijven te Schagen

commercieel directeur

sociaal ondernemer | bestuurder

Expertisegebieden


Noorderkwartier NV | Pro-Bedrijven

Noorderkwartier is een sociale en duurzame onderneming met als doelstelling werk voor iedereen toegankelijk te maken. De organisatie begeleidt in de Kop van Noord-Holland ongeveer 700 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze begeleiding kunnen werknemers zich op verschillende niveaus verder ontwikkelen, zowel binnen als buiten Noorderkwartier.
Noorderkwartier is uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de regeling Beschut Werken in de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Het bedrijf geeft invulling aan inclusieve arbeidsmarkt.
Context
De SW-sector is in transitie. Door de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom, de SW-doelgroep neemt daarmee in omvang af. Naar verwachting stroomt in de komende vijf jaar 20% van de Wsw-ers uit. Dit betekent ook een daling van omzet en dus minder financiële dekking bij ongewijzigd beleid.

Wanneer het bedrijf niets zou ondernemen, neemt de schaalgrootte af, loopt het bedrijf het risico financieel in problemen te komen en zou er verlies van arbeidsplaatsen voor de te beschermen doelgroep optreden.

Noorderkwartier heeft zich daarom ten doel gesteld minimaal de omvang van het huidige werkpakket te blijven realiseren, mede door een bovenregionale groeiambitie. Het bedrijf hecht groot belang aan duurzame en circulaire economie en voert verbetering en vergroening van de leefomgeving als een belangrijke kernwaarde.
Daarvoor is het nodig dat het bedrijf zich verder commercieel blijft ontwikkelen. In dat verband heeft Noorderkwartier de naam in 2019 gewijzigd in Pro-Bedrijven.
Ook gemeenten hebben Pro-Bedrijven gestimuleerd in deze commerciële ontwikkeling. Daardoor kan Pro-Bedrijven nog slagvaardiger en marktgerichter gaan werken. En worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief uitgenodigd te komen werken bij Pro-Bedrijven.

Met de commerciële impuls beoogt Pro-Bedrijven minimaal compensatie voor verlies aan omzet wegens afloop van de Wsw. Het doel van bovenregionale groei door commerciële activiteiten wordt geflankeerd door te investeren in innovatie. Innovatie op technisch gebied zal bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de organisatie alsmede om de ouder wordende werknemers te ondersteunen en de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden. Kortom, innovatie is een voorwaarde voor continuïteit. De doelstelling van de organisatie blijft daarbij dezelfde: duurzame arbeid en een milieuvriendelijke werkwijze.

Sinds februari 2019 worden de verschillende activiteiten uitgevoerd onder de namen Pro-Bedrijven: Pro Groen & Milieu, Pro Verpakken & Ontwikkelen, Pro Schoon, Pro Bezorgt en Pro Actief. De ‘branding’ helpt om het commerciële en professionele imago te versterken.

De organisatie

De organisatie is bijna twee decennia geleid door een gedreven, visievolle en koersvaste algemeen directeur. Pro-Bedrijven heeft in die periode een solide groei doorgemaakt en staat er financieel ronduit goed voor.
De vijf Pro bedrijven hebben ieder een directeur die samen met de algemeen directeur, de financieel directeur en het hoofd personeel en organisatie zitting hebben in het MT van Pro-Bedrijven.

Eind 2019 zal de huidige algemeen directeur de organisatie verlaten vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd. En wordt er vanaf dat moment een tweehoofdige raad van bestuur gevormd. De huidige financieel directeur zal algemeen directeur worden naast de commercieel directeur bestuurder.

Pro-Bedrijven heeft daarmee een vacature voor

🔴 COMMERCIEEL DIRECTEUR

BESTUURDER | SOCIAAL ONDERNEMER

Het profiel van de functie

De geschetste ontwikkelingen hebben tot een heldere visie en een concrete koers geleid. Het op koers blijven vraagt van de organisatie een scherpe focus op zowel de duurzame, sociale, financiële en bedrijfsvoering aspecten als op versteviging van de commerciële en op innovatie gerichte activiteiten.

De financiële en bedrijfsvoering aspecten zullen onder de verantwoordelijkheid komen van de algemeen directeur.

Voor de commerciële en op innovatie gerichte groeiambitie, juist ook buiten de regio, wordt een ondernemer gezocht. Een sociaal ondernemer die vanuit begrip voor de context van waaruit de Pro-bedrijven opereren, kansen creëert, vanuit visie en met durf (onvermoede) samenwerkingen vormgeeft en bij de medewerkers in de organisatie zorgt voor teamgeest en enthousiasme voor het professioneel vormgeven van hun werk.
De commerciële blik mag nadrukkelijk ook gebruikt worden om de processen binnen de eigen organisatie tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen
De directeur bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en heeft als zodanig statutaire bevoegdheden.

U als ideale kandidaat

U

Pro-Bedrijven biedt u


De begeleiding is in handen van Roel Jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502. Denk u (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van commercieel directeur bij Pro-Bedrijven? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV uiterlijk 29 september a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.